Wystawa "Poza dobrem i złem". Sztuka w świecie destabilizowanym konfliktami zbrojnymi

Ideą wystawy jest zainicjowanie dyskusji na temat aktualności sztuki nie godzącej się z zastanym porządkiem społecznym i politycznym, dyskusji prowokowanej pytaniami o rolę artystów i miejsce sztuki w świecie destabilizowanym zbrojnymi konfliktami.

Retoryka tytułu "Poza dobrem i złem" odsyła do sytuowania tych pytań poza ponadczasowymi kategoriami, ale nie poza etycznymi dylematami. Skłania do postrzegania kultury wizualnej i jej twórców w kontekście uwarunkowań historycznych i wobec wyzwań, których nie da się uniknąć doświadczając bieżącej rzeczywistości, eskalacji napięć, konfrontacyjnej polityki i wojennej retoryki.

Wobec narzucających się pytań o potencjalną rolę sztuki i artystów wystawa "Poza dobrem i złem" jest propozycją przypomnienia krytycznych tradycji sztuki mierzącej się z mechanizmami generowania zagrożeń i przemocy. Propozycją spojrzenia zarówno w perspektywie aktualnej jak historycznej na praktyki artystyczne angażujące się w spory ze światem sankcjonującym przemoc i agresję.

Wystawa prezentuje twórców sprzeciwiających się amnezji wokół okrucieństw teraźniejszości i przeszłości nie na zasadzie okazjonalnych gestów czy doraźnej deklaratywności, ale wypracowywania narracji kultury wizualnej uczących jak "siłą argumentu zastąpić argument siły". Twórców, którzy dystansują się wobec sceptycyzmu okazywanemu angażowaniu się sztuki w pozaartystyczną problematykę, a rzeczywistość postrzegają poza tytułową retoryką dobra i zła, by w swoich pracach mierzyć się z mechanizmami generowania zagrożeń i przemocy.

Wystawie będzie towarzyszył film z udziałem prezentowanych artystów, którzy będą opowiadać o własnych motywacjach, powodach i okolicznościach powstania ich prac.

Wystawa "Poza dobrem i złem"

Artyści: Natalia Brandt, Alicja Karska i Aleksandra Went, Jarosław Kozłowski, Zofia Kulik, Józef Robakowski, Ryszard Waśko, Krzysztof Wodiczko.

Otwarcie wystawy: czwartek, 25.05.2023, godz.19:00

Wystawa czynna 26.05-09.09.2023, od wtorku do soboty, w godz. 12:00-19:00

TOK FM PREMIUM