Mamy pomysł na Polskę! [materiał promocyjny]

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie umie nie tylko działać w czasach kryzysów, ale wie także jak budować lepszą przyszłość naszego państwa i społeczeństwa! Od miesięcy pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami najpilniejszych problemów w naszym kraju. Przedstawimy je kandydat/kom do parlamentu 29. września podczas wydarzenia "Mamy pomysł na Polskę!".

Mamy konkretne rozwiązania

Szerokie grono organizacji społecznych od wielu miesięcy pracuje nad konkretnymi propozycjami, w jakim kierunku powinno zmierzać państwo i społeczeństwo. Zależy nam na naprawie Polski w określonych obszarach życia społecznego i mamy na to gotowe rozwiązania.

„Prezentowane rozwiązania są w znacznej części obszarów jedynymi kompleksowymi propozycjami, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Oczekujemy, że zostaną one wzięte pod uwagę na etapie przedwyborczym, jak i będą wdrażane po wyborach." - mówi Karolina Dreszer-Smalec, prezeska OFOP.

„W ostatnich latach naznaczonych globalnymi kryzysami i głębokim podziałem społeczeństwa jako organizacje i społeczeństwo obywatelskie stawaliśmy wspólnie, aby bronić demokracji, praworządności, praw człowieka, sprawiedliwości, przyrody. I to właśnie na tych fundamentach chcemy budować lepsze i bezpieczniejsze państwo" - dodaje Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Propozycje obywatelskie dla Polski

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego z następujących dziedzin:

1. Praworządność - Niezależne sądownictwo - Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia"

2. Praworządność - Trybunał Konstytucyjny - Fundacja im. Stefana Batorego

3. Praworządność - Niezależna prokuratura - Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

4. Edukacja - Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji

5. Klimat - ClientEarth - Prawnicy dla Ziemi

6. Prawa kobiet - FEDERA Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Fundacja Feminoteka

7. Prawa uczniów i uczennic - Stowarzyszenie Umarłych Statutów

8. Migracja i integracja - Polskie Forum Migracyjne

9. Media publiczne - Społeczny Zespół Ekspertów przygotowujący nowe prawo medialne dotyczące mediów publicznych

10. Kultura: muzea - Zespół do spraw reformy muzeów przy Komitecie Narodowym ICOM Polska

11. Kultura: uregulowanie statusu artystki zawodowej i artysty zawodowego - Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

12. Samorząd terytorialny - Fundacja im. Stefana Batorego

13. Prawa osób LGBT+ - Kampania Przeciw Homofobii

14. Społeczeństwo obywatelskie - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Forum Darczyńców w Polsce

15. Prawa osób z niepełnosprawnościami i prawa opiekunek/ów - Inicjatywa "Nasz Rzecznik"

16. Jawność życia publicznego - Sieć Obywatelska WatchDog Polska

17. Kontrola służb specjalnych - Fundacja Panoptykon

„Zależy nam, aby tym wydarzeniem pokazać siłę i sprawczość społeczeństwa obywatelskiego, które uparcie i skutecznie działa w obszarach, gdzie zawodzi państwo. Przed wyborami chcemy przedstawić politykom i polityczkom nasze pomysły na Polskę, która zapewnia wszystkim pełnię praw, nikogo nie wyklucza i w której każda i każdy z nas będzie czuć się bezpiecznie." - komentuje Anna Duniewicz, koordynatorka Inicjatywy "Nasz Rzecznik".

„Przed wyborami zapraszamy kandydatów i kandydatki do Sejmu i Senatu do odpowiedzi na pytania o kluczowe dla głosujących sprawy – m.in. edukację, zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne. Porównanie się z odpowiedziami w kwestionariuszu Mamprawowiedziec.pl, pomoże wyborcom i wyborczyniom podjąć właściwą decyzję przy urnie." - zaprasza Róża Rzeplińska, Prezeska Stowarzyszenia 61.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo.

Organizatorzy:

· Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

· Fundacja im. Stefana Batorego

· Mamprawowiedziec.pl Stowarzyszenie61

· Inicjatywa "Nasz Rzecznik"

Patronat medialny:

· Radio TOK FM

· portal NGO.pl

· RP.pl

TOK FM PREMIUM