Jakie są zalety sporządzenia testamentu notarialnego? Jak i gdzie przechowywany jest oryginał?

Radczyni prawna Luiza Kwaśnicka wyjaśnia, czym jest testament notarialny i dlaczego warto go sporządzać. Posłuchaj, jak wygląda składanie ostatniej woli u notariusza i jakie dokumenty są do tego potrzebne.

Jak podkreśla radczyni prawna Luiza Kwaśnicka, jedną z zalet sporządzenia testamentu u notariusza jest to, że oryginał w postaci aktu notarialnego jest bezpiecznie przechowywany w kancelarii notarialnej. Notariusz przechowuje oryginał przez 10 lat, a potem przekazuje na przechowanie do archiwum sądu wieczysto-księgowego rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby sporządzającej testament. Osoba sporządzająca testament, czyli testator otrzymuje wypis aktu notarialnego, który ma moc prawną oryginału. Kiedy testator zgubi taki wypis, zawsze może uzyskać kolejny od notariusza.

Posłuchaj całej rozmowy z radczynią prawną Luizą Kwaśnicką na temat sporządzania testamentu: 

Radczyni prawna wyjaśnia też, co dzieje się w przypadku kiedy rodzina nie wie o testamencie złożonym u notariusza. Luiza Kwaśnicka podkreśla też, że koszt sporządzenia testamentu u notariusza reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna stawka za sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego wynosi obecnie 50 zł plus VAT, testament zawierający zapis windykacyjny kosztuje 200 zł plus VAT, natomiast testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie 150 zł plus VAT.

W zestawieniu z tym, jaką wartość ma taki testament, te koszty nie są wysokie

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM