Czym jest zachowek? Komu przysługuje i jak go obliczyć?

Zachowek to instytucja prawa spadkowego uregulowana wprost w przepisach kodeksu cywilnego mająca na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, czyli uprawnienie przysługujące najbliższym spadkodawcy do żądania zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Jak obliczyć zachowek. kto go wypłaca i jak go można dochodzić, wyjaśnia mecenas Luiza Kwaśnicka z kancelarii Grabowski i Wspólnicy.

Jak wyjaśnia mecenas Luiza Kwaśnicka, spadkodawca może zgodnie z prawem rozporządzać całym swoim majątkiem, niekoniecznie na rzecz osób uprawnionych do zachowku. Nie musi to być najbliższa rodzina, może to być przyjaciel lub organizacja charytatywna, ale osoby najbliższe, spokrewnione ze spadkodawcą mogą po jego śmierci dochodzić zachowku.

Posłuchaj całej rozmowy na temat zachowku:

Czym jest zachowek?

Zachowek to świadczenie zagwarantowane dla najbliższych, którzy zostali pominięci w testamencie (bądź uwzględnieni w niższej wysokości) i w ten sposób odsunięci od dziedziczenia w takiej wysokości, w jakiej dziedziczyliby w przypadku zasad ustawowych.

Wypłaty zachowku można dochodzić od spadkobierców testamentowych. Podmioty te są zobowiązane do zapłaty solidarnie (wspólnie i w tym samym zakresie). Uzyskanie zachowku nie jest więc zazwyczaj trudne, choć może wymagać czasu.

TOK FM PREMIUM