Rynek pracownika czy szacunek do pracownika? Co jest ważne dla pracowników produkcji, handlu i transportu?

Bezrobocie systematycznie spada. Najnowsze dane przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na to, że w drugim kwartale 2018 roku bezrobocie wyniosło 5,9 proc. Mowa o oficjalnych danych, dotyczących osób zarejestrowanych w urzędach pracy, co oznacza, że realna stopa jest jeszcze niższa.

Konsekwencje tej sytuacji odczuwa większość przedsiębiorców. Oczywiście poziom problemu zależy od branży, regionu i stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik. Faktem jednak jest, że większość firm boryka się z problemami wynikającymi z braku personelu albo z dużą rotacją wśród pracowników.

Taka sytuacja generuje dla pracodawców szereg problemów. Należy liczyć się m.in. ze wzrostem kosztów rekrutacji oraz kosztem czasu, który trzeba poświęcić na wdrożenie nowych pracowników.

Pracownicy chętnie korzystają z panującej hossy przebierając w ofertach pracy. Użytkownicy szukających pracy na OLX aplikują ponad 6 mln razy w miesiącu odpowiadając tym samym na średnio 100 tys. ogłoszeń zamieszczanych w serwisie każdego miesiąca. Według statystyk serwisu ogłoszeniowego najwięcej odpowiedzi udzielanych jest na oferty dla kierowców i kurierów, kasjerów i ekspedientów oraz pracowników remontowo-budowlanych.

- To grupy zawodowe, które rozumieją rynek pracownika na swój sposób, a często nawet postrzegają jak mało znaczący slogan - tłumaczy Artur Kołpowski, dyrektor kategorii Praca w serwisie OLX. - Jak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu "OLX Praca Know-How 2019", są to osoby, które relacje między ludźmi i atmosferę pracy cenią sobie bardziej, niż wszelkiego rodzaju benefity.

Poproszeni o wskazanie wartości, jakimi kierują się przy wyborze miejsca pracy, pracownicy produkcji wskazywali najczęściej na zarobki (4,5 w skali 5).

Istotne są - oprócz poziomu zarobków - także możliwości rozwoju i szacunek pracodawcy. Ciekawym rozwiązaniem dla firm, w których rozwój kompetencyjny jest niemożliwy, jest wprowadzenie szansy na rozwijanie umiejętności związanych z pasją podwładnych. Da ono pracownikom poczucie zainteresowania ich potrzebami, reakcji na nie.

Pracownicy produkcji, mówiąc o swoim miejscu pracy, podkreślają potrzebę poprawy relacji panujących w zespole. Wspomniane wcześniej formy integracji mogą być odpowiedzią również na tę potrzebę – powinny pozytywnie wpłynąć na poprawę komunikacji w zespole i zwiększyć efektywność pracy.

W przypadku zawodu kierowcy rozkład wartości wygląda nieco inaczej. Choć na pierwszym miejscu nadal są zarobki, drugie zajmuje już czas dla rodziny (4,1 na 5), a trzecie to jak ich praca wpłynie na kondycję i zdrowie fizyczne (3,9 na 5). 

Jak wynika z badań serwisu OLX, pracujący w zawodzie kierowcy cenią sobie stabilność zatrudnienia, co wiąże się z respektowaniem przez pracodawcę ustalonych zasad. Umowa o pracę, w której są jednoznacznie wskazane warunki współpracy i wymagania na stanowisko, daje im poczucie bezpieczeństwa. Pracodawcę, który jest w stanie określić jasne reguły, traktują jako pierwszy wybór. Szczególnie ważne jest dla nich uczciwe rozliczanie nadgodzin – poświęcają swój czas, chcieliby więc otrzymywać adekwatne wynagrodzenie.

Pozostałe oczekiwania kierowców dotyczą traktowania ich z szacunkiem. Zależy im na dobrych relacjach z pracodawcą, czego przejawem byłoby docenianie ich pracy oraz udzielanie wsparcia w przypadku pojawienia się problemów.

Wśród badanych grup pracowników znaleźli się również kasjerzy i sprzedawcy. To grupa zawodowa, dla której wynagrodzenie jest istotnym czynnikiem, a dla którego pracownik decyduje się na podjęcie zatrudnienia (4,8 na 5). Jest ono relatywnie wysokie w stosunku do posiadanych kwalifikacji. Wiele osób pracujących w tej profesji zakończyło edukację na poziomie średnim ogólnym. Ci, którzy mają bardziej specjalistyczne wykształcenie, zazwyczaj nie pracowali w swoim zawodzie. Dla pracowników ważny jest również wpływ pracy na zdrowie i kondycję fizyczną (3,9 na 5). Może to być związane z faktem, że obowiązki kasjera niejednokrotnie wymagają sporo siły.

Kasjerzy liczą na elastyczne godziny pracy, które pozwolą im na spędzenie czasu z rodziną czy realizowanie własnego hobby. Łatwość awansu jest kolejnym czynnikiem przemawiającym za podjęciem zatrudnienia na tym stanowisku. Przy nawiązaniu z pracodawcą długoterminowej współpracy stosunkowo łatwo otrzymać awans na pozycję kierowniczą. Lokalizacja miejsca zatrudnienia, możliwość rozwoju kompetencyjnego, jak i możliwość wyrażania siebie zostały przez sprzedawców uznane za kwestie drugorzędne przy wyborze zawodu.

Jeden z głównych czynników wpływających na decyzję o zmianie zatrudnienia stanowi zła atmosfera w pracy. Jej przyczyną mogą być zarówno trudne relacje ze współpracownikami, jak i z przełożonym. Postawa szefa ma szczególnie znaczenie, jeśli chodzi o stosunek pracowników do wykonywanych obowiązków. Wspierający przełożony zachęca do podejmowania większego wysiłku. Zaangażowanych sprzedawców charakteryzuje wysokie poczucie własnej wartości i wiara we własne możliwości, które są w stanie wypracować poprzez współpracę z kierownikiem. Do zmiany pracy motywują także nieadekwatna do wynagrodzenia liczba obowiązków oraz chaos organizacyjny.

- W procesie rekrutacji, która zaczyna się już na etapie ogłoszenia warto podkreślić kwestie istotne dla naszej grupy docelowej. W szczególności należy uwzględnić widełki płacowe. Ich brak skutecznie odstrasza potencjalnych kandydatów do złożenia aplikacji. Jak wynika z danych serwisu OLX już sam ten zapis podnosi liczbę odpowiedzi na ofertę o 48% - zaznacza Artur Kołpowski, dyrektor kategorii Praca w serwisie OLX.

Jeśli pracodawca oferuje pracownikom udogodnienia w zakresie polepszenia jakości pracy, szczególnie w zakresie zdrowotnym, np. prywatny pakiet medyczny, czy ergonomiczne miejsce pracy, to również powinien uwzględnić to w ogłoszeniu. Jeśli firma oferuje cenne dla kasjerów i sprzedawców, a także dla pracowników produkcji elastyczne godziny pracy, podzielenie się tą informacją z potencjalnym kandydatem.

Więcej informacji w Raporcie OLX Praca Know-how

TOK FM PREMIUM