Relacje z pracownikami w dobie koronawirusa [materiały partnera]

W dobie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa firmy często muszą podejmować trudne decyzje i zakomunikować je swoim pracownikom.

Tłumacząc kontekst, warto powiedzieć, jakie jest otoczenie biznesowe, które ma wpływ na naszą decyzję, jak wygląda środowisko, w którym działamy, i jak nasza decyzja wpisuje się w szerszą perspektywę i wizję firmy. Warto wiedzieć, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami i jak przekazywać im nieprzyjemne informacje.

Każdego z nas motywuje co innego: pieniądze, awans, chęć przekraczania własnych granic. Na gruncie zawodowym często są to wyzwania zawodowe lub/i finansowe. Premie, podwyżki… co jednak, gdy gospodarka chwieje się w posadach, przychody spadają, a koszty prowadzenia biznesu wprost przeciwnie? Jak w dobie światowego kryzysu możemy motywować pracowników? O tym zagadnieniu można przeczytać tutaj.

Obecnie nie tylko komunikacja i motywacja są sporymi wyzwaniami. Liderzy zespołów, chcąc zadbać o odpowiednią atmosferę, powinni mieć również na uwadze relacje między samymi pracownikami. Cenne wskazówki można znaleźć na ten temat w artykule o integracji w trybie zdalnym.

TOK FM PREMIUM