Jak innowacyjnie i bezpiecznie finansować biznes [materiał partnera]

Prowadzisz transakcje z wieloma dostawcami lub odbiorcami? Startujesz w przetargu lub planujesz wejść na nowe rynki zbytu? Posłuchaj audycji, w których Katarzyna Bajerowska, prezes mFaktoringu, radzi, o czym warto pamiętać przy transakcjach z nowymi kontrahentami. Dowiesz się także, jak zwiększyć swoje szanse i wiarygodność w przetargu oraz jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi.

Po pierwsze: wsparcie handlu krajowego

Produkty z rodziny Trade Finance są produktami dedykowanymi wsparciu rozwoju polskich przedsiębiorstw, ze swojej natury mają wspomagać głównie procesy sprzedażowe, jak również zakupowe firmy. Najlepszym przykładem jest tutaj proces wzrostu sprzedaży przez nawiązanie relacji z nowymi kontrahentami, otwarcie się na nowe rynki zarówno w kraju, jak i za granicą. W takiej sytuacji przedsiębiorcy starają się zabezpieczyć przed brakiem płatności od swojego nowego odbiorcy i tutaj najlepszym rozwianiem będzie zastosowanie faktoringu pełnego, w którym to faktor, czyli np. bank przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności naszego kontrahenta, najczęściej w oparciu o polisę ubezpieczeniową.

Posłuchaj - wyjaśnia Katarzyna Bajerowska z mBanku:

Po drugie: wsparcie handlu zagranicznego

Postępująca globalizacja, jak również zwiększona świadomość polskich przedsiębiorców doprowadza do dynamicznej ekspansji zagranicznej naszych rodzimych firm. Należy pamiętać, że w tym wypadku dodatkowe ryzyka, na jakie napotykamy, to przede wszystkim ryzyko handlowe kontrahenta, z którym nawiązujemy relacje, brak jego wypłacalności bądź odmowa zapłaty za towar, ryzyko odmowy przyjęcia towaru na skutek jego zniszczenia lub utraty wartości, jak również ryzyko kursowe. Większość tych ryzyk zabezpieczyć możemy przez dwa instrumenty: akredytywę dokumentową, w której to bank importera zobowiązuje się w jego imieniu do zapłaty za towary po otrzymaniu określonych w akredytywie dokumentów, bądź przez faktoring eksportowy pełny.

Posłuchaj - wyjaśnia Katarzyna Bajerowska z mBanku:

Po trzecie: gwarancje bankowe

Gwarancje bankowe podnoszą bezpieczeństwo transakcji i zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera handlowego. W ramach gwarancji bank zobowiązuje się zapłacić jej beneficjentowi określoną kwotę, gdyby firma, która ma gwarancję, nie dotrzymała warunków umowy. Tym samym bank potwierdza rzetelność i wiarygodność swojego klienta, co wzmacnia jego pozycję, np. względem innych oferentów w przetargu. Gwarancja bankowa poprawia więc także konkurencyjność firmy, która taką gwarancje posiada.

Na koszty wystawienia gwarancji należy patrzeć z perspektywy poprawy płynności finansowej. Alternatywnym dla gwarancji zabezpieczeniem transakcji są kaucje czy depozyty, a te wiążą się z zamrożeniem na dłużej środków własnych. Dzięki gwarancji mamy zabezpieczenie i swobodny dostęp do pieniędzy, które możemy przeznaczyć na realizację zlecenia czy dalszy rozwój naszej firmy.

Posłuchaj - wyjaśnia Katarzyna Bajerowska z mBanku:

Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny