Pod auspicjami ONZ rusza Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza [materiały partnera]

Jak zmiany klimatyczne wpłyną na życie każdego z nas? Kiedy zaczniemy odczuwać na własnej skórze konkretne konsekwencje zmian klimatycznych? Czy mamy jeszcze czas, aby ich uniknąć? Czy możemy jeszcze coś zrobić, aby nie spełniły się najczarniejsze scenariusze?

Co samorządy mogą zrobić, aby ograniczać tempo zmian klimatycznych, minimalizować ich skutki lub dostosować się do nich? Jakich działań powinniśmy domagać się od rządów? Czego możemy oczekiwać od Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych? Co każdy z nas może zrobić w tej sprawie swoim codziennym życiu? Jak zmiany klimatyczne wpłyną na strategie biznesowe przedsiębiorstw? Czy zmiany klimatyczne to dla przedsiębiorców tylko wyzwania i koszty, czy też może jest to szansa na rozwijanie nowych technologii i nowych modeli biznesowych?

Pomorze, Gdańsk i Trójmiasto zapraszają Polskę i świat do wspólnego szukania odpowiedzi na te i inne pytania.

4 listopada o godz. 10.00 w Gdańsku zainauguruje działalność Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Forum to wspólna inicjatywa Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańsk oraz Global Compact Network Poland - inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych wspierającej i umożliwiającej partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ.

Gdańsk - Trójmiasto - Pomorze, miejsce, gdzie narodził się wielki ruch Solidarności, który zmienił oblicze Polski i Europy, to najwłaściwsza przestrzeń, aby podjąć rozmowę o tym, czym w praktyce powinna być solidarność klimatyczna - solidarność pomiędzy pokoleniami i różnymi regionami świata.

Porozumienie o współpracy w celu powołania Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza 16 października br. podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski.

W ramach odbywających się w trakcie Forum paneli i warsztatów eksperci, prezydenci miast, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy, mając na uwadze potrzebę podjęcia pilnych działań na rzecz transformacji w kierunku zrównoważonej przyszłości, będą dyskutować, jak skutecznie zaangażować się w działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym, w szczególności na poziomie miast. Do dyskusji panelowej w swoim wystąpieniu odniesie się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. Przewidziany jest także czat z ekspertem do spraw klimatu oraz analitykiem megatrendów Marcinem Popkiewiczem i z Prezesem Rady Global Compact Network Poland, Kamilem Wyszkowskim.

Podczas Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza zostanie także przedstawiona i podpisana Deklaracja wielopoziomowej międzysektorowej współpracy - Polskie wspólnoty terytorialne na kursie do neutralności klimatycznej. Deklaracja ma charakter otwarty, a przystąpić do niej będą mogły wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane działaniami na rzecz wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

Program Forum dostępny jest tutaj.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 konferencja otwierająca działalność Forum odbędzie się wyłącznie w formule on-line, a wydarzenie będzie można oglądać m.in. tutaj.

Rejestracja na konferencję dostępna jest tutaj.

Partnerami współpracującymi przy organizacji Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza są Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Fundacja Gdańska, Pracodawcy Pomorza, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Loża Gdańska Business Centre Club oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Partnerstwo to pozostaje jednak otwarte na kolejnych uczestników, którzy będą chcieli wnieść swój wkład w to długofalowe przedsięwzięcie.

DOSTĘP PREMIUM