Czyste powietrze - kocioł CO na ekogroszek czy na pellet?

Zaczął się sezon grzewczy. Wiele osób pyta co można zrobić, aby poprawić stan powietrza w naszej okolicy, gminie, kraju i jak to zrobić szybko i skutecznie.

Uważam, że:

  • ustawowo powinniśmy doprowadzić do szybkiej likwidacji "kopciuchów", szczególnie tych z widocznym dymem z komina, takie kotły powodują największy smog.
  • już teraz zaprzestać dotowania wszelkich kotłów węglowych, nawet automatycznych,
  • wprowadzić dotacje na modernizacje istniejących kotłów, polegającą na montażu do kotła palnika pelletowego z certyfikatem 5 klasy. Jest to szybka ścieżka prowadząca do poprawy stanu środowiska za niewielkie pieniądze. Taka adaptacja jest realizowana z 8% VAT.
  • wprowadzić coroczną kontrolę czystego spalania poprzez badania prowadzone przez służby kominiarskie.

O "czystym powietrzu" napisano już mnóstwo artykułów, przeprowadzono wiele dyskusji, a mimo wszystko Polska jest na szarym końcu jeśli chodzi o jakość powietrza.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w sezonie jesienno-zimowym są piece i kotły na paliwa stałe: miał, węgiel i drewno, a więc urządzenia używane w domach oraz w małych zakładach produkcyjnych. Popularnie nazywane są "kopciuchami”, ponieważ emitują do atmosfery znaczne ilości zanieczyszczeń. Często spalany jest w nich węgiel niskiej jakości, np. miał i muł węglowy, a nawet śmieci, co jeszcze bardziej obniża jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Brudny piecBrudny piec Mat. partnera

Polska jest potentatem w Europie w produkcji kotłów CO. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia do obrotu kotłów CO nakłada na producentów kotłów wymogi certyfikacji produktów na zgodność z normą 303-5:2012 i uzyskania certyfikatu 5 KLASY emisji spalin, a większość programów CZYSTE POWIETRZE wymaga zgodności z dyrektywą unijną ECODESIGN.

Samo rozporządzenie czy ustawa nie poprawi stanu powietrza, którym oddychamy. Certyfikat nie gwarantuje nam czystego spalania. Certyfikat mówi, że kocioł danego producenta, marki, typu, przeszedł badania w akredytowanym laboratorium z wynikiem pozytywnym i że w warunkach laboratoryjnych, osiągnął parametry emisyjne wymagane przez normy. Tyle mówią nam badania, ale czy w praktyka to potwierdza?

Nasuwają się pytania. Jakie paliwo stosuje użytkownik kotła, czy ma odpowiednio dobrany kocioł do zapotrzebowania obiektu na ciepło, czy emisja spalin kotła odpowiada normom? Czy kocioł jest dobrze wyregulowany? Czy nie emituje substancji powiększających smog.

Są to tematy które powinny być w centrum zainteresowania ustawodawcy, gdyż tu tkwi źródło problemu zanieczyszczeń powietrza.

Postawię tezę, że kotły węglowe z certyfikatami 5 KLASY i ECO-DESIGN mogą truć środowisko w świetle prawa gdyż nie ma wypracowanych procedur kontroli pracy tych urządzeń w czasie ich użytkowania.

Klienci mają wiele pytań, między innymi. Jaki wybrać palnik do posiadanego kotła CO, na co zwrócić uwagę przy wyborze palnika, jak dobrać moc do powierzchni którą chcemy ogrzać, na czym polega auto czyszczenie w palniku, czy palniki są bezobsługowe? Jaki stosować pellet i czy pellet jakości przemysłowej można spalać w kotle z palnikiem peletowym?

Na wszystkie pytania odpowiedzą specjaliści z firmy ECO-PALNIK z Włoszczowy. Firma od lat produkuje palniki na pellet do kotłów centralnego ogrzewania.

Palniki są produkowane głównie dla producentów kotłów i stanowią tzw. serce kotła decydujące o czystym spalaniu.

Są tez modele dedykowane do modernizacji starych kotłów CO dla klientów których nie stać na nowy kocioł a chcą poprawić swój komfort życia a jednocześnie zadbać o środowisko.

 

Ostatecznie jeśli chodzi o emisję związków do atmosfery to zarówno ten nowy kocioł CO jak i ten zmodernizowany poprzez założenie do niego palnika pellet dobrej klasy dają taki sam efekt ekologiczny. Niemal każdy kocioł CO można zautomatyzować poprzez założenie do niego palnika na pellet. Uzyskamy w ten sposób czyste, bezdymne spalanie. Dodatkowo zyskuje się komfort polegający na posiadaniu czystej kotłowni. Oszczędzamy czas, który możemy poświęcić dla siebie i najbliższych, przestajemy być zależni od procesu palenia w kotle, możemy w każdym momencie wyjechać z miejsca zamieszkania i zawsze wrócić do ciepłego domu. Termostat pokojowy umieszczony w reprezentatywnym miejscu w domu zadba o komfortową temperaturę zarówno w dzień jak i w nocy oraz oszczędności w kosztach ogrzewania.

Taka adaptacja zajmuje około 4 godzin i stanowi niewielki wydatek w porównaniu z zakupem nowego kotła i jego wymianą.

Firma ECO-PALNIK jako producent palników na pellet posiada własne laboratorium wyposażone w stanowisko z aparaturą do badań kotłów CO pod względem emisyjnym.

Badaniu poddajemy wszystkie konstrukcje palników przez nas produkowanych na zgodność z obowiązującymi normami: PN-EN 15270_2008E – dla palników w zakresie mocy do 70 kW i normą PN-EN 303-5_2012P dla kotów grzewczych do 500 kW.

Od roku pracujemy nad stworzeniem palnika peletowego z zerową lub niemal zerową emisją CO, czyli emisją tlenku węgla, uważanego za główny składnik emisyjny spalin. I jesteśmy bliscy ociągnięcia celu.

Produkujemy palniki na pellet do zastosowań w kotłach CO do ogrzewania domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zakładów pracy oraz do procesów technologicznych w suszarniach drewna, tytoniu, kotłach parowych, lakierniach proszkowych, suszarniach bębnowych, suszarniach do zboża.

Są to urządzenia o mocach od 14 kilowat do 1 MW-ta. Dla wygody i pełnego automatu wszystkie palniki wyposażone są w układy auto-czyszczenia na zasadzie ruchomego rusztu: bądź to rusztu posuwisto-zwrotnego lub ruchomego rusztu typu schodkowego. Palniki spełniają wszystkie normy emisyjne wymagane prawnie oraz posiadają stosowne certyfikaty. Właściciel firmy ECO-PALNIK i główny konstruktor tych urządzeń za nadrzędny cel postawił prostotę budowy, dostęp do serwisu i niezawodność w działaniu.

Wszystkie palniki są przyjazne dla użytkownika pod względem obsługi, dostępu do podstawowych podzespołów i nie wymagają serwisowania przez wykwalifikowany personel. Rozwiązania konstrukcyjne w palnikach są proste w budowie i chronione w Urzędzie Patentowym. Jako jedyni na rynku posiadają zespół ruchomego rusztu postaci wyjmowanej szuflady do czyszczenia bez użycia narzędzi i opatentowaną klapę bezpieczeństwa podawania paliwa.

Kocioł na ekogroszek czy na pellet?

Chcąc odpowiedzieć na pytanie jaki kocioł jest bardziej ekologiczny ten na pellet czy ekogroszek pokusiliśmy się o rozszerzone badania i analizę dlaczego.

Ekogroszek z definicji wytwarzany jest z wysokokalorycznego (≥24 MJ/kg) węgla o niskiej zawartości siarki (≤1%), małej zawartości wody i substancji niepalnych (≤12%) oraz niskiej spiekalności (RI < 10). Dzięki temu podczas spalania wytwarzane ilości tlenków siarki są niższe niż w przypadku innych węgli, a po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu. Rozmiary ziaren w zakresie 5-25 mm pozwalają na stosowanie ekogroszku w automatycznych dozownikach węgla. Spalanie ekogroszku w zasilanych automatycznie palnikach retortowych, w porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach. Jednak z uwagi na konieczność zastosowania wymuszonego nadmuchu powietrza, a co za tym idzie zwiększonej temperatury spalania w tego typu palnikach, emisja tlenków azotu jest wyższa niż to ma miejsce w tradycyjnych kotłach pracujących na naturalnym ciągu kominowym. Brak norm jakościowych dla węgla powoduje ze jakość ekogroszku na składzie węgla jest wielką loterią.

Kotły na ekogroszek nie są kotłami automatycznymi lecz są kotłami z automatycznym podawaniem paliwa. Po ręcznym rozpaleniu palnika w kotle palą tak długo dopóty wystarcza paliwa w zasobniku. Taki okres nieprzerwalnego palenia przeciętnie trwa 4-7 dni. Kotły takie automatycznie się nie uruchamiają i automatycznie nie wygaszają, są zmuszone do utrzymania stanu palenia z podmuchem, na mocy maksymalnej, modulacji mocy niekiedy , przejścia w stan palenia z mocą minimalną- również ze spalaniem kontrolowanym przez sterownik kotła . W tych stanach palenia z podmuchem każdy kocioł na ekogroszek spala czysto w rozumieniu że spala bezdymnie, a emisja związków : tlenku węgla /CO/, związków azotu/ NOX/, pyłów jest zwykle w zakresie obowiązujących norm lub niewiele je przekraczając. Przy dobrej jakości paliwa można uznać że są ekologiczne, że spełniają kryteria zawarte w normach emisyjnych.

Co się dzieje po przekroczeniu temperatury zadanej kotła, czasami powiększonej o histerezę górną? Kocioł taki wchodzi w stan tzw. podtrzymania – czyli stan utrzymania żaru na palenisku, gdzie spalanie zachodzi w sposób niekontrolowany, bez wymaganego nadmiaru powietrza, cyklicznie podając paliwo , lekkim dmuchnięciu dla utrzymania żaru na palenisku i taki stan utrzymuje się tak długo , jak nie ma zapotrzebowania na ciepło większego niż moc minimalna dla danego kotła.

Taki stan niejednokrotnie trwa od kilku do kilkunastu godzin w trakcie doby. Dopiero gdy termostat w mieszkaniu powiadomi sterownik o potrzebie grzania lub temperatura na kotle spadnie poniżej zadanej wówczas aktywuje się palik do palenia z podmuchem i w sposób kontrolowany przez sterownik kotła.

W stanie podtrzymania emisja CO rośnie do poziomu 7000-12000 mg/m3 co oznacza nawet 20-krotne przekroczenie dopuszczalnych poziomów norm dla 5 klasy emisji.

Tak się dzieje również w przypadku kotłów węglowych z certyfikatem 5 KLAY i certyfikatem ECIDESIGN. Oznacza to, że sam certyfikat nie gwarantuje nam że nie trujemy środowiska.

Czysty piecCzysty piec Mat. partnera

Braliśmy także pod lupę kotły, które są tylko w teorii automatyczne myślę tu o kotłach z palnikami retortowymi i rynnowymi na ekogroszek. Zwykle palą po rozpaleniu tak długo ile jest paliwa w zasobniku lub jeśli dosypie się paliwa, to nie dłużej, niż kocioł może pomieścić popiołu i żużla, utrzymując ogień na palenisku. Taki okres nieprzerwalnego palenia przeciętnie trwa 4-7 dni. Taka jest specyfika takich kotłów.

Z naszych badań wynika że te z pozoru „automatyczne” kotły węglowe mają emisję CO w fazie podtrzymania na poziomie 7000-12000 mg/m3, podczas gdy norma 5 klasie emisji dopuszcza 500 mg/m3 spalin przeliczonych na 10 % zawartość tlenu. A więc nie mieszczą się w żadnych klasach przewidzianych normą choć zdawałoby się że palą czysto, bo żadnego dymu nie zobaczymy ani w fazie palenia z podmuchem, ani w fazie podtrzymania.

Z zewnątrz bez użycia specjalistycznej aparatury pomiarowej tzw. analizatorów spalin, nie ma możliwości oceny stanu jakości palenia. Z tego jasno wynika, że „automatyczne” kotły węglowe trują środowisko przez większość część doby! Takie kotły niejednokrotnie są używane również w okresie letnim do przygotowania ciepłej wody użytkowej, tzw. CWU. W tym czasie podtrzymania oprócz dużych ilości CO emitują duże ilości cząstek stałych, głównie sadzy- wiedzą to dobrze użytkownicy takich kotłów.

Inaczej wygląda sprawa emisji w typowych kotłach na pellet, które są w pełni automatyczne. Same się rozpalają, pracują dostosowując moc do zapotrzebowania na ciepło, a gdy mieszkanie jest dogrzane, termostat daje sygnał do sterownika, aby wygasił kocioł. Wówczas kocioł nie emituje ani gazów, ani pyłów. Dodatkowo jest to paliwo odnawialne z tak zwaną zerową emisją CO2. Statystycznie kotły CO na pellet zależnie od ustawień , budowy instalacji, doboru kotła i zapotrzebowania na ciepło obiektu pracują od kilu do kilkunastu godzin na dobę.

O czystym powietrzu, czynnikach wpływających na jego zanieczyszczenie oraz sposobach zminimalizowania smogu mówił Pan Wiesław Skiepko, właściciel firmy ECO-PALNIK Skiepko.

DOSTĘP PREMIUM