Migracja do chmury i bezpieczeństwo IT

Obawy przed migracją do chmury – odpowiedzi na najczęstsze pytania i wyzwania

Obawy przed migracją do chmuryObawy przed migracją do chmury materiały partnera

Usługa bezpośredniego połączenia zasobów IT przedsiębiorstwa z chmurą publiczną coraz bardziej zyskuje na popularności. Polega ona na stworzeniu dedykowanego łącza sieciowego między firmą a zasobami jednego lub kilku dostawców usług w chmurze. Takie rozwiązanie zapewnia wyższy standard komunikacji między dostawcą chmury a centrum danych, oddziałami lub środowiskiem kolokacyjnym danej firmy. W wielu przypadkach bezpośrednie połączenie z chmurą pomoże obniżyć koszty utrzymania sieci, zwiększyć przepustowość i zapewnić bardziej spójne środowisko sieciowe w porównaniu do tradycyjnego dostępu poprzez Internet publiczny. W artykule przeczytać można m.in. o tym, czym jest bezpośrednie połączenie z chmurą oraz jakie korzyści daje to rozwiązanie.  Więcej...

Zapewnienie ciągłości działania przez redundancję geograficzną zasobów IT

Zapewnienie ciągłości działaniaZapewnienie ciągłości działania Materiały partnera

Redundancja geograficzna ma za zadanie zapewnić ciągłość dostępu do aplikacji oraz danych dzięki zastosowaniu dwóch lub więcej ośrodków Data Center znajdujących się w oddalonych od siebie lokalizacjach. Głównym powodem stosowania tego rodzaju ochrony przed zagrożeniami jest eliminacja wpływu katastrofy naturalnej lub poważnego incydentu na ciągłość działania przedsiębiorstwa. Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z zapewnienia georedundancji są zatem bezpieczeństwo, ciągłość działania i związana z nimi minimalizacja ryzyka utraty klientów, przychodów oraz ochrona przed stratami wizerunkowymi. W artykule opisujemy kilka możliwości rozwiązań georedundancji: począwszy od opcji najbardziej funkcjonalnej i najlepiej chroniącej ciągłość działania, jaką jest MetroCluster, po opcję najbardziej efektywną kosztowo, bazującą na backupie i wynajęciu serwerów w centrum zapasowym.   Więcej...  

Data Center Networking

Data Center NetworkingData Center Networking Materiały partnera

Operatorzy telekomunikacyjni posiadający Centra Danych w rożnych lokalizacjach wykorzystują efekt synergii i oferują zupełnie nowe usługi o nazwie Data Center Networking (DCN). Oparty na DCN Data Center Interconnect łączy ze sobą co najmniej dwa geograficznie odseparowane centra danych, by świadczyć usługi typu Disaster Recovery. Inne korzyści wynikające z tej technologii to tworzenie backupu w zewnętrznej lokalizacji czy replikowanie backupu do kolejnych. Data Center Networking oznacza także wyższą skalowalność zasobów, dzięki czemu klienci mogą wykorzystywać moce obliczeniowe wielu Centrów Danych. W artykule przeczytać można m.in. o tym czym jest i jakie korzyści daje Data Center Networking oraz jakie korzyści przynosi Data Center Interconnect. Więcej...

Wzrost zagrożeń związanych z wyłudzaniem informacji

Wzrost zagrożeń związanych z wyłudzaniem informacjiWzrost zagrożeń związanych z wyłudzaniem informacji Materiały partnera

Phishing to najważniejsza z metod kradzieży danych, służąca do popełniania oszustw i rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Proceder ten stał się istotnym elementem działań grup cyberprzestępczych przyjmując formę zorganizowanych, zaplanowanych i perfekcyjnie wykonywanych akcji. Obejmują one znajdowanie ofiar, tworzenie witryn wyłudzających informacje, pozyskiwanie danych uwierzytelniających i wykorzystanie ich w celach zarobkowych. Autorzy „2020 Phishing and Fraud Report" odnotowują 15% wzrost liczby przypadków phishingu w porównaniu z rokiem ubiegłym. W szczytowym okresie obaw związanych z pandemią na świecie liczba oszustw tego rodzaju wzrosła aż o 220% w porównaniu ze średnią za cały rok. Więcej...

Skuteczna edukacja, czyli Kultura Bezpieczeństwa w organizacji

Skuteczna edukacja, czyli Kultura Bezpieczeństwa w organizacjiSkuteczna edukacja, czyli Kultura Bezpieczeństwa w organizacji Materiały partnera

Dlaczego standardowe szkolenia się nie sprawdzają i warto postawić na edukację, dzięki której pracownicy staną się pierwszą i skuteczną linią obrony firmowych zasobów. W dobie ciągłych zmian w organizacjach, wymuszanych regulacjami prawnymi, politykami wewnętrznymi, modelami biznesowymi, sposobem komunikacji oraz „obecności" w życiu firmowym, uzupełnianie wiedzy lub zdobywanie nowej stało się naszą codziennością. Są obszary, w których podnoszenie kwalifikacji jest dobrze ustrukturalizowane i zakorzenione w wielu organizacjach. Są też jednak i takie, jak bezpieczeństwo cybernetyczne i bezpieczeństwo danych, gdzie dopiero ostatnie przykłady z życia pokazują, jak ważne jest wyrobienie sobie właściwych nawyków w zakresie naszych działań w sieci, czyli Kultury Bezpieczeństwa. Więcej...

DOSTĘP PREMIUM