Zielone fundusze dla Pomorza Zachodniego. Uczymy doceniać naszą przyrodę

Lepiej poznajemy parki krajobrazowe Pomorza Zachodniego, uczymy dzieci i młodzież szacunku dla środowiska, ale także sprawdzamy, jakie gatunki i siedliska są w naszej okolicy zagrożone. Wszystko dzięki funduszom europejskim.

To inwestycje pod szyldem projektu „Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację" finansowanego z regionalnych funduszy europejskich. 

- Wśród mieszkańców wzrasta świadomość, że czyste środowisko to kwestia naszej przyszłości; tego, w jakim świecie będziemy żyć my i nasi bliscy - mówi Krzysztof Barczyk, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. - Na tym mi osobiście bardzo zależy, aby osoby, które mają pasję, które nie chcą biernie czekać, aż ktoś inny naprawi środowisko, zaczęły być widoczne na Pomorzu Zachodnim. Aby ich przykład przemawiał do innych, którzy jeszcze nie mają odwagi, by zrobić pierwszy krok. Trzeba zacząć działać. 

Łosoś Łukasz i węgorz Grzegorz uczą dzieci 

Takim działaniem był projekt „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego", którego podjął się Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Warta 542,9 tys. zł inicjatywa, dofinansowana z funduszy unijnych w aż 85 proc., adresowana była przede wszystkim do społeczności korzystającej lub mogącej korzystać w przyszłości z walorów przymorskich rzek Pomorza Zachodniego. Stąd m.in. zaangażowanie w projekt najmłodszych, czyli przedszkolaków. To oni w najbliższych dekadach przejmą odpowiedzialność za środowisko, a już teraz mogą wpłynąć na zachowanie swoich rodziców. 

 

Ponad dwa tysiące dzieci wzięło udział w specjalnie adresowanych do nich warsztatach. Poznały na nich takie zagadnienia jak kłusownictwo, ujście, źródło czy ryby dwuśrodowiskowe. Dziecięcymi bohaterami opowieści zostali łosoś Łukasz i węgorz Grzegorz, którzy znaleźli się w książkach-kolorowankach wydanych w ramach projektu. Przedszkolaki, wspólnie z edukatorem, grały w gry planszowe, w których celem było doprowadzenie jak najszybciej i jak największej liczby rybek w stadzie do morza. Podczas gry dzieci dowiedziały się, jakie przeszkody mogą napotkać ryby podczas swej wędrówki do morza, poznały gatunki zwierząt występujące w dolinach rzecznych. Na zakończenie dostały pamiątkowe koszulki, wspomniane książeczki, a także broszury „Stop kłusownictwu" z prośbą, by przekazały je swoim rodzicom. W przedszkolach pozostały po tych działaniach tablice edukacyjne i makiety ryb. 

40 dwudniowych warsztatów zorganizowano także dla uczniów szkół podstawowych. Młodzież spotkała się m.in. ze strażnikami rybackimi, przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiadali o najbardziej spektakularnych akcjach antykłusowniczych. To właśnie kłusownictwo na rzekach przymorza znacząco wpływa bowiem na utratę bioróżnorodności rzek. Informatory na ten temat dystrybuowano również wśród turystów i środowisk wędkarskich. 

W projekcie wzięli udział m.in. uczniowie klas IV-VII Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Szwecji. To niewielka miejscowość w powiecie wałeckim, przez którą przepływa Piława - jeden z najbardziej popularnych szlaków kajakowych w zachodniopomorskim. 40 uczniów uczestniczyło w akcji zarybień i badaniu jakości wody. 

Parki krajobrazowe promują i edukują 

Z edukacyjnym pomysłem wyszedł także  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Regionalne fundusze europejskie (320 tys. zł) zostały przeznaczone na projekt „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego". 

Zielone fundusze dla Pomorza ZachodniegoZielone fundusze dla Pomorza Zachodniego UMWZ

Pomorze Zachodnie ma takich parków siedem. To Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa, Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Ujście Warty, Drawski Park Krajobrazowy, Iński Park Krajobrazowy, Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. Parki są jedną z przyrodniczych wizytówek zachodniopomorskiego, stąd też ważna rola w edukacji przyrodniczej, a zarazem promocji Pomorza Zachodniego. 

Jeden z pomysłów zrealizowanych w ramach tego projektu to przewodniki i plany parków, ale nie tradycyjne, tylko rysunkowe. Ilustracje przygotował Leszek Włodkowski-Moszej, artysta z zachodniopomorskiego Dębna. 

- Pokazują w sposób interesujący to, co jest najpiękniejsze w naszym województwie - tłumaczył autor.  

Darmowe mapy i przewodniki pod wspólnym tytułem „Odkrywaj parki…" trafiły m.in. do punktów informacji turystycznej w regionie. 

Fundusze europejskie pozwoliły też ZPKWZ zorganizować konkurs „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym". Ponad 500 tablic to część turystycznej infrastruktury, która stanęła w parkach krajobrazowych Pomorza Zachodniego. Zawierają one treści dotyczące zwierząt i roślinności w parkach krajobrazowych, a także promują wartości kulturowe i historyczne. Piękne ryciny oraz zdjęcia „opowiadają" o zjawiskach zachodzących w przyrodzie. 

Inwestycja także wsparta była unijnym dofinansowaniem. Udało się więc w pomysłowy sposób powiązać oba przedsięwzięcia. Konkurs Zespołu Parków polegał na odnalezieniu jak największej liczby tablic oraz zrobienia sobie na jej tle zdjęcia i umieszczenia go na stronie ZPKWZ. Dla turystów z największą liczbą zdjęć przygotowano cenne nagrody. 

Dzięki eurofunduszom na edukację Zespół Parków mógł też przygotować konkurs na „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego", który adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Dzięki szablonowi, po wcześniejszej rejestracji, można było publikować treści, a także zdjęcia związane z roślinami, zwierzętami, krajobrazem, elementami przyrody nieożywionej, pogodą, przebiegiem i wynikami obserwacji przyrodniczych czy eksperymentów w miejscach związanych z ochroną przyrody. Wpisy uczestników można prześledzić stronie http://zpkwz.pl/.

Fundusze z projektu „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" pozwoliły także na kampanię reklamującą walory przyrodnicze parków krajobrazowych Pomorza Zachodniego. Krótkie spoty emitowane były w regionalnych pociągach. 

Samorządy poznają swoją przyrodę 

Cenne przyrodniczo obszary są także poza granicami parków krajobrazowych, stąd konieczność ich inwentaryzacji. Takiego opracowania podjęło się osiem gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: miasto Szczecinek i Białogard oraz gminy Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo, Białogard, Gościno, Rymań i Karlino. 

Wart nieco ponad milion złotych projekt w aż 85 proc. został dofinansowany z regionalnych funduszy europejskich. Zakres inwentaryzacji przyrodniczej dotyczył siedlisk i gatunków zagrożonych, objętych ochroną prawną oraz walorów krajobrazowych i przyrodniczych. 

- To jest dla nas podstawowy dokument pozwalający działać na rzecz ochrony przyrody i klimatu - wyjaśnia Waldemar Miśko, przewodniczący zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. - Prowadząc inwestycje, musimy mieć dokładny obraz środowiska wokół. Wcześniejsza ocena może po prostu zapobiec niepotrzebnym zniszczeniom. Często bowiem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak cenną roślinność posiadamy. Tak było w przypadku budowy jednej z dróg rowerowych. Okazało się, że na szlaku jest roślina unikatowa na skalę europejską. Udało się ją przenieść w inne miejsce, gdzie - jak się okazało - także występuje. Wydaje się to czymś drobnym, ale właśnie z takich drobiazgów składa się nasza przyroda. 

Podobnego wyzwania podjęła się gmina Darłowo, która sięgnęła po fundusze europejskie na dofinansowanie projektu „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Darłowo". Warte ponad 264 tys. zł przedsięwzięcie także uzyskało 85 proc. dofinansowanie. Dokumentacja pozwoliła zgromadzić informacje nie tylko o walorach krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych i zabytkach, ale także wskazać siedliska i gatunki, które mimo ochrony prawnej, są zagrożone. 

To oczywiste dla zielonego regionu 

Wszystkie te działania wpisują się w szerszą politykę promowania Pomorza Zachodniego jako zielonego regionu. 

- Co jest oczywistą konsekwencją kierunku rozwoju województwa - mówi Krzysztof Barczyk. I dodaje: - Mamy to szczęście, że żyjemy w najpiękniejszym, najczystszym, miejscu w Polsce, co czyni nas silną marką turystyczną. 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zielone Fundusze dla Pomorza ZachodniegoZielone Fundusze dla Pomorza Zachodniego materiały partnera

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM