Sprawdź, jakie zmiany czekają branżę ochrony osób i mienia

Na branżę ochrony osób i mienia silnie wpływa sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w kraju. Wśród czynników wymuszających na niej zmiany są rosnąca inflacja (17,2 proc. wrzesień br.) oraz waloryzacja wynagrodzenia minimalnego (19,6 proc.). Wynikiem tego sektor bezpieczeństwa podniesie stawki za usługi, ale szuka też alternatywnych rozwiązań.

Czynniki wpływające na funkcjonowanie branży ochrony osób i mienia, to przede wszystkim te, które dotyczą wzrostu płacy minimalnej, a co za tym idzie podwyżek składek ZUS i wszystkich pochodnych wzrostu wynagrodzeń. Wśród innych ważnych są również rosnąca inflacja oraz podwyżki cen komponentów, niezbędnych do realizacji usług przez firmy ochrony. Całość zmian wpływa na decyzję o tym, iż stawki za ochrony usług i mienia istotnie wzrosną.

Najważniejsze o branży ochrony osób i mienia 

Branża ochrony osób i mienia pracuje siłą rąk ludzkich, co pokazują liczby, tj. 80% wszystkich kosztów, jakie ponosi, to koszty pracy. Wszelkie więc zmiany związane z płacą minimalną, za każdym razem mają odzwierciedlenie w kosztach za usługi bezpieczeństwa.

Bezpośredni wzrost stawek za ochronę, to pokłosie nie tylko podwyższenia płacy minimalnej. Najpotrzebniejsze komponenty, związane z realizacją usług przez branżę, również drożeją. Podwyżki utrzymują się na poziomie od 20 proc. do ponad 190 proc., a wśród najważniejszych są wzrosty dotyczące:

  • umundurowania — wzrost o ok. 23 proc.,
  • butów taktycznych — wzrost o ok. 55 proc.,
  • kamer i rejestratorów — wzrost o ok. 23 proc.,
  • okablowania — wzrost o ponad 40 proc.,
  • modemów GSM — wzrost o ponad 50 proc.,
  • amunicji — wzrost o ponad 90 proc.,
  • mikroprocesorów — wzrost o 190 proc.

- Stawki za usługi ochrony rosną co roku, co spowodowane jest regularnym podnoszeniem płacy minimalnej przez rząd, ale podwyżka o 20 proc. od stycznia 2023 r. zasługuje na szczególną uwagę, gdyż w powiązaniu z 17. procentową inflacją i niskim bezrobociem, skutkować będzie najwyższym wzrostem cen usług od lat. Upominamy się zatem nie tylko o godne wynagradzanie pracowników branży zapewniającej bezpieczeństwo, ale też musimy spełnić wymogi przepisów i sprostać warunkom rynkowym - komentuje Tomasz Wojak, prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

 Oszczędzanie na ochronie w obecnych czasach staje się dodatkowo trudne, ze względu na rosnącą zuchwałość sprawców, nie tylko w drobnych kradzieżach w sklepach, ale również przy poważniejszych zdarzeniach dotyczących włamań i zaboru mienia w większym zakresie.

Branża szuka alternatywnych rozwiązań

- Bierzemy pod uwagę wiele możliwości dostępnych na rynku. Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania technologiczne do naszych systemów bezpieczeństwa, które są przyszłością dla naszej branży. Ale one jeszcze długo nie zastąpią w stu procentach pracy człowieka, bo w krytycznych sytuacjach, to on odpowiada za podejmowanie ostatecznej decyzji, za działanie zgodnie z procedurami oraz przepisami prawa - np. w sytuacji przeprowadzenia ewakuacji, udzielenia pierwszej pomocy, czy też użycia środków przymusu bezpośredniego - mówi Jarosław Kot, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

I przestrzega - Nie dajmy się zwieść niskim stawkom za usługi ochrony. Pamiętajmy, że mniejsze stawki świadczą zwykle o mniejszym doświadczeniu firmy i niższej jakości obsługi. 

Kampania (Bez)cenne bezpieczeństwo

Polski Związek Pracodawców Ochrona na skutek dynamicznej sytuacji branży uruchomił kampanię (Bez)cenne bezpieczeństwo. To za jej sprawą informuje i edukuje interesariuszy branży o konieczności podwyższania stawek za usługi.

Ponadto kampania ma na celu budowanie świadomości w społeczeństwie na temat tego, jak ważną rolę pełni branża w zapewnieniu bezpieczeństwa i równowagi w codziennym otoczeniu. 

- Sektor ochrony stanowi istotny element życia Polaków, który wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa i komfort życia. Zależy nam, aby zajmować się edukacją branży, a kampania pod hasłem ,,(Bez)cenne bezpieczeństwo" ma dać temu wyraz. Przekazujemy w jasny i klarowny sposób informacje na temat zmian w naszej branży. Zależy nam również na tym, aby podejmować dialog nie tylko wewnątrz naszego sektora, ale także komunikować się na zewnątrz, z całym społeczeństwem, budując w nim świadomość na temat zawodu pracownika ochrony i jego wagi - podsumowuje Tomasz Wojak.

TOK FM PREMIUM