Kto może zyskać na programie EKO-RENTIER?

EKO-RENTIER to program, który stawia sobie za cel przynoszenie zysków z inwestycji w elektrownie wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Kto może do niego dołączyć i jakie są opinie inwestorów na ten temat?

Inwestowanie swoich ciężko zarobionych pieniędzy, czyli nadwyżek finansowych, nigdy nie jest łatwe. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo funduszy oraz to, czy podmiot, któremu je powierzamy jest wiarygodny i można na nim polegać. Okazuje się jednak, że nie są to jedyne przesłanki, którymi kierują się inwestorzy. W opiniach inwestorów duże znaczenie ma również to, w jaki sposób pomnażany jest ich majątek. Właśnie dla takich osób Pracownia Finansowa przygotowała ofertę inwestycyjną w odnawialne źródła energii – projekty realizowane zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego.

Ludzie chcą inwestować moralnie

Szukając okazji do pomnożenia swojego majątku często musimy odpowiedzieć sobie również na trudne pytania: czy zawsze liczy się tylko zysk? A może równie ważne jest to, czy inwestycja jest etyczna? W ciekawym badaniu z 2015 roku sprawdziła to grupa badaczy z uniwersytetów w Padwie oraz w Jerozolimie. Okazało się, że gdy grupie uczestników eksperymentu dano do wyboru, czy chcą inwestować w projekt „moralny" lub „niemoralny", większość decydowała się na wybór tej pierwszej opcji, ewentualnie wybierając opcję neutralną – kierując się między innymi swoim sumieniem. Ponadto wykazano, że osoby, które kierowały się przy inwestowaniu moralnością, lepiej radziły sobie psychicznie w przypadku bardziej rozczarowujących rezultatów niż ci, którzy w swoich rachubach kierowali się wyłącznie zyskiem. Wyniki opisywanego badania wspierają tezę, że w opinii inwestorów moralność i to, w jaki sposób inwestowane są pieniądze, ma duże znaczenie. Dlatego ważne jest, by przy wyborze rodzaju inwestycji kierować się – oprócz perspektywy zysku i bezpieczeństwa środków – również tym, czy wspierane przez nas inwestycje przyczyniają się do zmian na lepsze.

EKO-RENTIER z inwestycji w odnawialne źródła energii

Pracownia Finansowa to firma oferująca inwestorom program rentierski EKO-RENTIER, który nie tylko daje możliwość dodatkowego dochodu, ale też przekonanie, że wspiera się ochronę środowiska i walkę ze smogiem. W ramach programu inwestuje się, bowiem wyłącznie w ekologiczne projekty związane z energetyką odnawialną realizowane w grupie INWE.

Potencjalne zyski czerpane są w tym modelu ze sprzedaży zielonej energii wyprodukowanej przez elektrownie wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne. Dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się tych źródeł energii możliwa jest wypłata zysków nawet 4 razy w roku.

Elektrownie wiatrowe produkują najwięcej zimą a słoneczne latem. Odpowiednie połączenie różnych źródeł energii ma na celu zapewnić krajowi bezpieczeństwo energetyczne o każdej porze roku. Idąc tym tropem, konstruując w odpowiedni sposób portfel inwestycyjny, Eko-Rentier daje szansę inwestorom na wypłatę zysku o każdej porze roku – z elektrowni wiatrowych wiosną i jesienią a ze słonecznych zimą i latem (15 kwietnia i 15 października, oraz 15 stycznia i 15 lipca). Bezpieczeństwo podnosi w tym przypadku dywersyfikacja portfela, czyli rozłożenie kapitału na dwie lub więcej spółek realizujących poszczególne projekty OZE.

Elektrownie wiatrowe w Polsce: wyzwania i potencjał inwestycyjny

Skomplikowana sytuacja międzynarodowa oraz rosnące ceny energii pozyskiwanej z paliw kopalnych sprawiają, że coraz wyraźniej widać potencjał drzemiący w odnawialnych źródłach energii. I o ile inwestowanie w farmy fotowoltaiczne nie stanowi obecnie większego problemu, to przed rozwojem elektrowni wiatrowych w Polsce od lat piętrzą się trudności, które spowalniają postęp tej technologii i przez to zmniejszają konkurencyjność naszego kraju na europejskim rynku energetycznym. Największym wyzwaniem dla tej technologii było prawodawstwo wprowadzone w 2016 roku – tak zwana ustawa „10H". Wprowadziła ona wymóg określonej odległości elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań: musi się ona równać co najmniej 10-krotności wysokości stawianych wiatraków (licząc z łopatami wiatraków postawionymi na sztorc). W praktyce oznacza to, że tego typu obiekty mogą stać faktycznie nie bliżej niż 1,5 czy nawet 2 km od najbliższych zabudowań. Okazało się, że w takiej sytuacji niemożliwe jest ustawienie farm wiatrowych na ponad 99% powierzchni Polski.

W tym roku jednak pojawiła się nadzieja na zmiany: w wyniku sytuacji geopolitycznej, gwałtownego wzrostu cen energii wytwarzanej z paliw kopalnych oraz w obliczu korzyści jakie daje energia odnawialna, w lipcu przyjęto projekt nowelizacji prawa, które dotąd utrudniało stawianie elektrowni wiatrowych. Jak opiniuje rząd, jeśli ta nowelizacja wejdzie w życie, to możliwe stanie się instalowanie w naszym kraju elektrowni wiatrowych o łącznej mocy nawet 6 do 10 GW. Obecnie rynek oczekuje na przyjęcie wspomnianej nowelizacji i odblokowanie możliwości inwestycyjnych.

Jednak nawet teraz – przy tak niesprzyjających warunkach legislacyjnych – budowa elektrowni wiatrowych postępuje. Przykładowo, w ramach inwestycji EEW16, realizowanej w grupie INWE w miejscowości Regnów trwa wznoszenie stumetrowej elektrowni wiatrowej Vestas V80 o mocy 2 MW. Planowany termin uruchomienia tej elektrowni to czwarty kwartał 2023 roku. Prognozowana stopa zwrotu dla tej elektrowni na najbliższe 5 lat, to 20% rocznie, w tym czasie, osoby, które zainwestowały w to przedsięwzięcie, mogą nawet podwoić kapitał – przekonuje prezes Pracowni Finansowej Tomasz Wiśniewski. Obecnie udział OZE w polskiej energetyce wynosi około 15%. W przypadku jeśli nowelizacja ustawy „odległościowej" wejdzie w końcu w życie, to w opinii Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dostępność terenów umożliwiających inwestycje wiatrowe zwiększy się ponad 25 razy. Według PSEW, w perspektywie 2030 roku w Polsce ponad 100 TWh energii rocznie może być produkowanej ze źródeł odnawialnych a z samych farm wiatrowych na morzu i lądzie pochodzić może prawie 25 GW mocy.

Kto może wziąć udział w programie EKO-RENTIER?

Oferta skierowana jest do osób, które nie tylko pragną zainwestować nadwyżkę swojego kapitału z nadzieją na regularny zysk, ale też chcą to zrobić świadomie i zainwestować w projekty, które są ekologiczne i poprawiają jakość życia nas wszystkich. Opinie inwestorów wskazują, że dodatkowo ogromną zaletą EKO-RENTIERA jest możliwość zabezpieczenia kapitału przed inflacją, bo wzrost cen energii, powoduje wzrost rentowności ekologicznych elektrowni I kiedy ich kapitał pracuje w ramach inwestycji w odnawialne źródła energii, sami inwestorzy mogą cieszyć się życiem rentiera, a dodatkowy dochód z etycznej inwestycji przeznaczyć na przykład na realizację własnych pasji i spełnianie marzeń.

Do programu EKO-RENTIER mogą przystąpić inwestorzy dysponujący kapitałem od 70 tysięcy złotych. Aby dowiedzieć się więcej o programie, wystarczy wypełnić formularz na stronie https://www.pracownia-finansowa.pl/eko-rentier/ oraz wybrać kwotę, którą chciałoby się otrzymywać co kwartał w ramach zwrotu z inwestycji (wypłaty zaczynają się od sumy 3600 zł).

Program EKO-RENTIER znajduje się w ofercie inwestycyjnej firmy Pracownia Finansowa, która obsługuje już ponad 1500 inwestorów w projektach crowdfundungowych grupy INWE. Jest to jedna z największych firm inwestowania grupowego w Polsce. Pracownia Finansowa skupia się na obsłudze inwestorów w projektach grupowych zarówno z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak również nieruchomości i innowacji.

Powyższy tekst ma charakter reklamowy. Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Na inwestycję przeznaczaj tylko nadwyżkę swoich środków i nie inwestuj pieniędzy, od których zależy Twoja finansowa płynność. Zanim zdecydujesz się na zainwestowanie swoich oszczędności, dokładnie to przemyśl i upewnij się, że jest to racjonalna decyzja, a ewentualna utrata tych pieniędzy nie spowoduje znacznego pogorszenia Twojej sytuacji finansowej.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM