Jak nowe technologie pozwalają poprawiać cyberbezpieczeństwo firm?

Rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do powstawania nowych cyberzagrożeń. Jednocześnie na rynku pojawiają się kolejne rozwiązania, dzięki którym firmy mogą zwiększyć swoje cyberbezpieczeństwo. Sprawdź w artykule, jak przy ich wykorzystaniu można wzmocnić ochronę przed atakami hakerskimi i wyciekiem poufnych danych.

Technologie kryptograficzne

Skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do danych może zapewnić szyfrujące oprogramowanie do przesyłania, współdzielenia i przechowywania plików. Na rynku dostępne są rozwiązania, które umożliwiają podział klucza szyfrującego na dwa wyodrębnione i oddzielnie przechowywane fragmenty. Jeden z nich znajduje się na komputerze użytkownika, a drugi na zewnętrznym serwerze. Dzięki temu dostęp do zaszyfrowanych plików może uzyskać jedynie ich właściciel oraz osoby, którym nadano odpowiednie uprawnienia.

Bezpieczna poczta elektroniczna

W celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa firmy, warto skorzystać z możliwości, które dają w platformy w wirtualnej chmurze, służące do ochrony poczty elektronicznej. Mają one wbudowane narzędzia służące do monitorowania w trybie rzeczywistym przychodzącej korespondencji firmowej e-mail. Ich zastosowanie pozwala na bieżąco eliminować niebezpieczne wiadomości, w tym spam, maile zawierające podejrzane linki, pliki czy złośliwe oprogramowanie. Narzędzie monitorujące może mieć funkcję kwarantanny e-maili, moduł zabezpieczający przed wyciekami poufnych danych czy analizę spakowanych plików.

Nowoczesne kopie zapasowe

Kluczowym elementem dbania o bezpieczeństwo cybernetyczne firmy jest systematyczne tworzenie kopii zapasowych plików, w tym poufnych danych firmowych, aplikacji, baz danych czy systemów. Warto

korzystać z narzędzi do ich automatycznego generowania oraz zarządzania nimi. Bezpieczne przechowywanie back-upów nie wymaga inwestowania w infrastrukturę IT i ponoszenia wysokich kosztów jej utrzymania. W zamian można wykorzystać do tego celu bezpieczną platformę chmurową operatora.

Innowacyjna ochrona przed atakami DDoS

Każda firma jest narażona na ataki DDoS, które mogą obciążyć jej serwery i narazić na ryzyko kosztownych przestojów w działalności. Można jednak tego uniknąć dzięki technologiom monitorującym ruch kierowany do sieci. Oprogramowanie nowej generacji po wykryciu odfiltrowuje niebezpieczny ruch od pożądanego i przekierowuje go na platformę operatora – do centrum przeciwdziałania atakom DDoS.

Testy podatności w firmie

Przedsiębiorca może skorzystać ze skanerów podatności) na cyberzagrożenia w swojej firmie. Takie oprogramowania skanuje m.in. systemy operacyjne, bazy danych, serwery, urządzenia sieciowe czy krytyczną infrastrukturę IT. Na koniec tworzony jest raport z listą obszarów do poprawy.

Cloud Firewall – nowa usługa Netii dla firm

Klienci biznesowi, korzystający z internetu symetrycznego BDI od Netii, mogą zwiększyć cyberbezpieczeństwo swojej firmy dzięki usłudze Netia Cloud Firewall. Pozwala ona w całościowy sposób zabezpieczyć łącze internetowe. Usługa opiera się na przekierowywaniu całego ruchu IP klienta do zewnętrznej lokalizacji operatora (chmury Netii), gdzie komunikacja będzie chroniona przy użyciu zapory sieciowej nowej generacji (NGFW). Filtrowane pod kątem bezpieczeństwa są zarówno połączenia wychodzące, jak i przychodzące.

Usługa obejmuje m.in. następujące funkcje:

  • blokowanie ruchu botnet,
  • ochronę przed złośliwym oprogramowaniem,
  • kontrolę aplikacji i ochronę przed nieuprawnionym do nich dostępem z zewnątrz,
  • blokowanie włamań do sieci lokalnej.

Specjaliści Netii oferują pełne wsparcie w instalacji i wdrożeniu usługi Netia Cloud Firewall. Co ważne, dla klientów operatora, korzystających z Internetu symetrycznego jest ona dostępna w wygodnym i korzystnym cenowo modelu subskrypcyjnym, co pozwala uniknąć kosztów inwestycji w infrastrukturę, instalowania oprogramowania czy zatrudniania specjalistów cyberbezpieczeństwa. W ramach niej można korzystać z przejrzystych raportów, obrazujących rodzaje i skalę zagrożeń, a także działania podjęte w celu ich wykrycia oraz zneutralizowania. Nowi klienci mogą natomiast zdecydować się na równie atrakcyjny cenowo pakiet Netia BDI (Internet symetryczny) + Cloud Firewall.

TOK FM PREMIUM