Rekrutacja i szkolenie nowego pracownika w trybie zdalnym. Jak w pełni wykorzystać kontakt online?

Rekrutacja i onboarding pracownika zdalnego wymaga innych narzędzi i umiejętności niż te, które są potrzebne, do prowadzenia ich na żywo, twarzą w twarz. Sprawdzamy jak utrzymać prawidłowe procesy rekrutacyjne i szkoleniowe, gdy pracownicy łączą się z pracodawcą z domów. Jak budować dobrze współpracujący, zmotywowany i zaangażowany zespół zdalny. Czy można skutecznie zadbać o atmosferę pracy, gdy mamy do czynienia z rozproszonym po domach zespołem?

Jak budować atmosferę w pracy, gdy nie można razem iść na kawę?

Trudno jest utrzymywać relacje w pracy, gdy współpracownicy nie mogą spotkać się i porozmawiać, a często nawet nie do końca wiedzą jak wyglądają, czy jak funkcjonują zawodowo i poza zawodowo. Można powiedzieć, że się po prostu nie znają, w takim rozumieniu, o którym zwykliśmy myśleć, mówiąc o kolegach z pracy. W takich warunkach budowanie więzi, zaangażowania i motywacji jest utrudnione, ale nie niemożliwe.

Pandemia koronawirusa i lockdown przyniosły nam konieczność pracy z domu, a w rezultacie pozostawiły ślad w postaci coraz powszechniej organizowanej w firmach pracy zdalnej. Te nowe warunki organizacji i świadczenia pracy wymagają jednak nowych umiejętności, doświadczeń czy narzędzi stosowanych zarówno przez pracodawców, jak i samych pracowników.

- To jest wyzwanie, żeby ludzie czuli się związani z organizacją, z która się nie stykają na co dzień, nie ma tego momentu, kiedy idziemy razem na kawę i tak naprawdę mogliby pracować dla każdej innej firmy – powiedziała specjalistka od HR brandingu Urszula Pałdyna- Zając, w rozmowie z Karoliną Wasilewską w TOK FM.

Jak utrzymać, a nawet wzmocnić motywację pracownika zdalnego?

Rozpoczynając nową pracę, człowiek z reguły jest do niej zmotywowany. Wynika to z tego, że jest w procesie zmiany, chce coś przebudować w swoim życiu zawodowym, w trakcie rekrutacji decyduje się na przyjęcie konkretnej oferty pracy i w ten sposób sam wybiera przyszłego pracodawcę. Nie chce szybko przekonać się, że jego wybór był chybiony. Przychodzi więc do nowej pracy pełen energii, dobrych chęci, zaangażowania. Ma nadzieję na pomyślną współpracę.

- Naszym głównym zadaniem jest to, żeby tego nie zepsuć. Żeby tej motywacji gdzieś tam w zarodku nie stłamsić – uważa ekspertka i wskazuje, że sposób wdrożenia nowego pracownika do pracy jest w takim trybie rekrutacji szczególnie istotny. Pracownik zdalny powinien w tym czasie utwierdzić się w przekonaniu, że wybrana przez niego organizacja, to była dobra decyzja. Że zaczyna pracę we właściwym miejscu, wśród właściwych ludzi.

Żeby to osiągnąć, pracodawca powinien bardzo uważnie podejść do kontaktów z nowym pracownikiem, szczególnie jeśli nie ma go na miejscu w biurze, tylko łączy się z nim online. To, czy pracownik będzie wyposażony w konieczne narzędzia, będzie wiedział z kim się kontaktować w razie utraty połączenia, czy gdy wystąpią trudności z dostępem do sieci, może mieć w efekcie decydujący wpływ na stosunek pracownika do nowego miejsca pracy.

Dlatego warto zadbać o właściwy kontakt już od samego początku, a więc na etapie pisania oferty pracy, rekrutacji zdalnej, a potem w czasie onboardingu, czyli szkolenia wstępnego i wdrożenia do pracy.

Rekrutacja zdalna

Oferty pracy powinny zawierać nie tylko oczekiwania zawodowe wobec kandydatów, czy osiągnięcia biznesowe firmy, ale także takie informacje, które mogą przyciągnąć uwagę, zainteresować i zachęcić do odpowiedzi na nią.

Ogłaszając nabór, organizacja powinna więc nie tylko pisać o benefitach, owocowych czwartkach czy dofinansowaniu zajęć sportowych, ale przede wszystkim pokazać, jaka jest, co jest dla niej ważne, jakie wyznaje wartości i jakich w związku z tym zatrudnia ludzi.

- Zamiast silić się na to, żeby być oryginalnym i pokazywać, w czym jesteśmy lepsi od konkurencji, raczej należy pokazywać, jacy my jesteśmy – radzi Urszula Pałdyna- Zając. I podkreśla, że ten przekaz musi jednak być prawdziwy, bo potem bardzo szybko wyjdzie na jaw fałsz. 

Warto też dostosowywać komunikat do grupy odbiorców i nie tylko umieszczać oferty w serwisach pracy, ale także w mediach społecznościowych. - Zastanówmy się, gdzie jest kandydat, co robi, co lubi robić, czym się zajmuje, jakie ma pasje – wylicza ekspertka, tłumacząc, że z perspektywy pracodawcy połową sukcesu jest dotarcie do właściwych ludzi.

Prebording zdalny

Zanim pracownik po raz pierwszy wirtualnie pojawi się w pracy i zacznie się zapoznawać z obowiązkami zawodowymi, warto przemyśleć i przygotować tzw. prebording.

Polega on na zaplanowaniu szkolenia wstępnego nowego pracownika w kalendarzu i poinformowania go, kiedy i z czym będzie miał do czynienia.

Na tym etapie warto wyposażyć go też w urządzenia techniczne i dostępy tak, aby pierwszego dnia mógł bez przeszkód brać udział w szkoleniach, łączyć się z kolejnymi prowadzącymi. Poza dostępami powinien otrzymać kontakty do osób, które mogą pomóc, jeśli pojawią się jakieś problemy techniczne.

Jak zabezpieczyć poufne dane w firmie zatrudniającej pracowników zdalnych. Zyskaj lepszą kontrolę nad procesami w przedsiębiorstwie — przeczytaj i pobierz materiały

Aby zadbać o komfort osoby wdrażanej do pracy i wyeliminować niewiadome, właśnie wtedy kandydat powinien dowiedzieć się, jaki jest plan szkolenia, jaki w firmie obowiązuje dress code, czy kiedy w planie dnia przewidziane są przerwy.

Onboarding zdalny. Rola pracodawcy i pracownika

Zdalne wprowadzenie nowego pracownika nie musi bardzo różnić się od tego organizowanego w realnym świecie. Onboarding i tu, i tu może zacząć się od spaceru po biurze. Wirtualny spacer po firmie, poznawanie współpracowników z nagranych w tym celu filmików, mogą w doskonały sposób zapoznać z organizacją i wdrożyć do nowych obowiązków. A na dalszym etapie wpłynąć na dobrą współpracę w zespole. 

Pomimo dobrego przygotowania ze strony organizacji, także sam pracownik powinien zadbać o szybkie poznanie nowego pracodawcy, współpracowników i własny komfort podczas pierwszych dni szkolenia wstępnego. O niezbędne dane, kontakty, narzędzia pracownik powinien śmiało pytać i prosić.

Podsumowując, rekrutacja i onboarding zdalny wymuszają potrzebę wprowadzenia zmian w typowych procesach firmy, wymagają uczenia się organizacji i dostosowywania do zmiennych wymagań rynku pracy. Mogą jednak także być nową wartością, dawać możliwość dobrego zaprezentowania się firmy i być okazją do ugruntowania zaangażowania i motywacji pracownika, z którymi rozpoczął nową pracę.

QR CloudwareQR Cloudware materiały partnera

TOK FM PREMIUM