Kraków w dobrym klimacie, czyli jak stworzyć miasto neutralne klimatycznie?

Problematyka zmian klimatu już dawno wyszła poza ramy segregowania śmieci, gaszenia światła, czy zakręcania kapiącej wody z kranu. Aby kwestie klimatu zostały potraktowane z należytym szacunkiem i powagą, świadomość klimatyczną należy zacząć rozpatrywać na wyższym poziomie.

- W kwestii zmian klimatu i podnoszenia świadomości tak naprawdę mamy dużo do zrobienia – mówi Ewa Całus, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji Klimatycznej. Jest to wyzwanie, z którym zwłaszcza w miastach będziemy musieli sobie poradzić. Zmiany klimatu na terenach zurbanizowanych będą miały największy wpływ na naszą przyszłość, nasze życie, na naszą codzienność. I właśnie świadomość klimatyczna ma być dla nas takim narzędziem, abyśmy wiedzieli, co nam jest potrzebne, aby na rzecz klimatu zadziałać. Dla mnie ważna jest równoległość działań dla klimatu i działań na rzecz naszego zdrowia, dobrego życia w mieście. Bo działania pro-klimatyczne, to działania na rzecz transportu, zieleni, źródeł energii, bioróżnorodności w mieście, czyli wszystkich takich czynników, które równocześnie wpływają na nasze dobre samopoczucie.

Chcąc zmobilizować siebie oraz mieszkańców, władze Krakowa zobowiązały się do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Aby to uczynić potrzebne jest – z jednej strony skuteczne współdziałanie wielu wydziałów i jednostek miejskich – a z drugiej edukacja i budowanie świadomości zwykłych krakowian. Mają temu pomóc przeprowadzane cyklicznie kampanie edukacyjne, takie jak Kraków w dobrym klimacie czy Kraków Wszechświat możliwości, a także działania powołanego w lutym Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej.

Zdaniem Ewy Całus – W Centrum zaskoczy nas dobrze spęd

zony czas. Mamy takie podejście, że chcemy, aby to działanie dla klimatu, edukacja, zwiększanie świadomości szło w parze z takim podejściem, kiedy te nasze kompetencje zdobywamy w sposób zabawowy, w sposób warsztatowy, w sposób, gdzie możemy się wspólnie dobrze bawić, a przy okazji zobaczyć, co dobrego możemy zrobić dla klimatu.

Na razie przychodzą tam głównie osoby mające wiedzę i zalążki świadomości klimatycznej, ale i one chcą znaleźć informacje, jak działać już teraz. I choć w temacie klimatu jest bardzo dużo różnego rodzaju mitów, to warto sprawić, aby postęp i rozwój szły w parze z podejściem pro-klimatycznym. Czy do 2050 roku zmiana świadomości jest możliwa?

Jak przypomina Ewa Całus – Wszyscy pamiętamy, jakim powietrzem oddychaliśmy niedawno. Gdyby nie świadomość krakowian, o tym jakie zagrożenia wiążą się z oddychaniem powietrzem z pieców węglowych, to pewnie zmiana nigdy by się nie udała. I teraz chcielibyśmy, aby ta sama zmiana nastąpiła przy klimacie, czyli zwiększenie naszej świadomości klimatycznej, przełożyło się na aprobatę tych działań, które są potrzebne na rzecz tego żebyśmy do neutralności klimatycznej naszego miasta faktycznie skutecznie dążyli.

Niewątpliwie jesteśmy u progu wielkich zmian, które mogą uczynić przyszłość dla nas i dla naszych dzieci lepszą. Czy nam się uda? Wszystko wiąże się z decyzjami, jakie podejmiemy tu i teraz.

To nie jest tak, że to zależy od kogoś, to zależy od każdego z nas, bo przyszłość nie nadejdzie sama, tylko każdy z nas ją tworzy – kończy Ewa Całus.

Więcej o budowaniu świadomości klimatycznej i działaniach w tej kwestii władz Krakowa, posłuchasz w rozmowie Jerzego Telesińskiego z Ewą Całus, pełnomocniczką Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji Klimatycznej.

TOK FM PREMIUM