EKF na nowe czasy

Europejski Kongres Finansowy to najważniejsze spotkanie świata finansów i technologii w finansach w Polsce. Kongres oferuje platformę dyskusyjną dla czołowych ekspertów ekonomicznych oraz liderów politycznych i biznesowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich.

Uczestnikami EKF są prezesi wiodących instytucji finansowych, polscy i zagraniczni politycy kształtujący politykę gospodarczą, uznani makro ekonomiści i menedżerowie najwyższych szczebli z sektorów bankowości i rynku kapitałowego, ubezpieczeń, konsultingowego i prawnego, innowacji i IT, a także infrastruktury i budownictwa. 

Głównym celem Kongresu jest nieskrępowana debata na temat stabilność europejskiego i Polskiego systemu finansowego, a także wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Podczas trzech dni Kongresu w debatach i wystąpieniach poruszymy kilkadziesiąt tematów. Zmierzy się z nimi ponad 1500 uczestników. Wiodącymi obszarami tematycznymi Kongresu będą m.in.: nowy porządek na świecie, w Europie i w Polsce, nowy ład w sektorze finansowym (bankowym, rynku kapitałowym i ubezpieczeniach) oraz nowe technologie w finansach. 

EKF powstał w 2010 roku w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, by szukać rozwiązań problemów sektora bankowego i publicznego. Obecna kumulacja zagrożeń kryzysowych w światowej gospodarce, niestabilność geopolityczna i załamanie globalizacji nie są zjawiskiem krótkoterminowym. Czeka nas co najmniej dekada zawirowań, w czasie której kraje i podmioty biznesowe będą kształtować swoje nowe gospodarcze strategie. A to wszystko w obliczu koniecznej transformacji energetycznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 

Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez Rekomendacje EKF nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania. Naszym celem jest, aby Rekomendacje Kongresu wskazywały praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski.  

EKF nie zasypia nigdy i daleko wykracza poza coroczne sopockie spotkania. Jest think-tankiem, który inicjuje konferencje, seminaria, debaty, opracowuje rekomendacje w sprawach kluczowo ważnych dla sektora finansowego Polski i Europy. Stara się wnieść konstruktywny wkład w globalną i wewnątrzkrajową dyskusję.  

TOK FM PREMIUM