Wiarygodność w czasach kryzysu zaufania - XIII Europejski Kongres Finansowy [MATERIAŁ PROMOCYJNY]

Obecna kumulacja zagrożeń kryzysowych w światowej gospodarce, niestabilność geopolityczna i załamanie globalizacji nie są zjawiskami krótkoterminowymi. Czeka nas co najmniej dekada zawirowań, w czasie której kraje i podmioty biznesowe będą starały się kształtować nowe gospodarcze strategie. A to wszystko w obliczu koniecznej transformacji energetycznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W Polsce i całej Unii Europejskiej niezbędne jest podjęcie decyzji determinujących nasze miejsce w przyszłym światowym porządku gospodarczym. Stojąc u progu nowej ery, musimy zdefiniować nowe cele i narzędzia ich realizacji. Ambicją Kongresu jest rekomendowanie praktycznych rozwiązań w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski.

Hasłem przewodnim tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego jest wiarygodność w czasach kryzysu zaufania. Podczas trzech dni Kongresu w debatach i wystąpieniach poruszymy kilkadziesiąt tematów. Wiodącymi obszarami tematycznymi Kongresu będą m.in.: nowy porządek na świecie, w Europie i w Polsce, nowy ład w sektorze finansowym oraz nowe technologie w finansach. 

Tradycyjnie i wyłącznie na  EKF 

  • Makroekonomiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań 2023-2026 
  • Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2023-2026 
  • Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego. Okrągły stół CROs i wieńcząca Kongres 
  • Debata Prezesów - mapa wyzwań przed sektorem bankowym", a także 
  • Debata oksfordzka Akademii EKF oraz  
  • Gwiazdy Bankowości – gala wręczenia nagród w rankingu DGP 

Wystąpienie Timothy Snydera na Europejskim Kongresie Finansowym 

Timothy Snyder to jeden z najwybitniejszych znawców najnowszych dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie pracuje jako Richard C. Levin Professor na Yale University. Wśród jego zainteresowań szczególne miejsce zajmują polityka współczesna, stosunki międzynarodowe, polityka cyfrowa oraz polityka edukacyjna. 

Po ataku Rosji na Ukrainę Profesor Snyder rozpoczął cykl wykładów na Yale University pt. The Making of Modern Ukraine i udostępnił je publicznie na YouTube. Tyllko w ostatnich kilku miesiącach obejrzały je miliony osób. Timothy Snyder zainicjował również projekt "Documenting Ukraine", aby wspierać dziennikarzy, uczonych, artystów, intelektualistów i archiwistów działających w Ukrainie w ich wysiłkach zmierzających do stworzenia faktycznego zapisu wojny. 

Podczas dnia otwarcia Europejskiego Kongresu Finansowego Timothy Snyder wygłosi wykład pt. Ukraina- Polska – Demokracja.  

Timothy Snyder połączy się live z Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego. Po wykładzie przewidziana jest sesja podczas, której uczestnicy Kongresu będą mogli zadawać pytania Profesorowi. 

W PROGRAMIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU TAKŻE 

Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery 

Polska stoi u progu nowej ery, w obliczu wyzwań globalnych oraz lokalnych, które wymagają zdefiniowania nowej ambicji oraz nowych motorów wzrostu gospodarczego. Wyzwania demograficzne, wpływ zmian technologicznych, transformacji energetycznej oraz przepływów kapitału i zmian w porządku światowym będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju Polski. Najnowszy raport McKinsey & Company, zatytułowany „Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery", który opublikowany zostanie na początku czerwca, przedstawia kluczowe rozwiązania, których wdrożenie pomogłoby utrzymać polską gospodarkę na drodze rozwoju. Będą one podłożem do debaty inauguracyjnej o przyszłości gospodarczej Polski. Zrozumienie skali oraz kierunku tych implikacji jest elementarne do wyznaczenia priorytetowych działań oraz nowych dźwigni, niezbędnych do budowy zdrowych fundamentów rozwoju dla kolejnego pokolenia Polaków. Polska stoi w obliczu trudnych decyzji, które zdeterminują to, czy wykorzystamy szansę na dotrzymanie kroku Europie Zachodniej, czy stracimy obecny impet, ryzykując stagnację rozwoju gospodarczego. 

Wiarygodność ekonomiczna Polski 

Wiarygodność ekonomiczna państwa (wep) oddziałuje na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Część warunków gospodarowania jest określana (ustalana) bezpośrednio (np. stawki opodatkowania), ale większość jest rezultatem wielu oddziaływań, w tym społecznych wyobrażeń i oczekiwań (np. poziom inflacji jako następstwo oczekiwań inflacyjnych). Generalnie wep wpływa na parametry ekonomiczne za pośrednictwem takich zmiennych jak zaufanie, informacja czy wiedza. Wep jest swoistego rodzaju dobrem publicznym, które jest i musi być instrumentalizowane, aby z niego korzystać. Rzecz w tym, aby sposoby instrumentalizowania tego dobra je podtrzymywały i wytwarzały a nie niszczyły. W trakcie tej sesji zostaną przedstawione wyniki II edycji Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski opracowanego przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera. W nowej edycji przedstawione zostanie porównanie Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, Czech, Słowacji i Węgier.  

TOK FM PREMIUM