Walka z wykluczeniem cyfrowym i troska o klimat. Tak T-Mobile realizuje standardy zrównoważonego rozwoju [MATERIAŁ PROMOCYJNY]

Obecnie strategia firmy budowana w oparciu o standardy ESG to już nie fanaberia, a wymóg. Coraz większa świadomość społeczna na temat zagrożeń klimatycznych powoduje, że nie tylko regulacje prawne, ale także wybory klientów wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie działań mających pozytywny wpływ na otoczenie. Niektóre z nich, jak T-Mobile Polska, od początku swojej działalności przykładały dużą wagę do odpowiedzialnego biznesu. Barbara Rożyńska - główna specjalistka ds. komunikacji korporacyjnej i CR T-Mobile Polska opowiada o tym, w jaki sposób jej firma realizuje założenia zrównoważonego rozwoju.

Czym jest zrównoważony rozwój 

Zrównoważony rozwój to pojęcie, które w obliczu kryzysu klimatycznego nabiera ogromnego znaczenia. Swoim zakresem obejmuje ono nie tylko gospodarkę, ale także działanie państw i społeczeństw. Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN jest to „rozwój społeczno - ekonomiczny współczesnych społeczeństw, polegający na zaspokajaniu ich potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom.

Realizacja idei rozwoju zrównoważonego wymaga: 1) globalnej ochrony środowiska przyrodniczego; 2) solidarności w relacjach między różnymi krajami, zwłaszcza między bogatymi i ubogimi, a także solidarności z przyszłymi pokoleniami; 3) traktowania czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i ekologicznych jako zależnych od siebie".

W Polsce zasadzie zrównoważonego rozwoju nadano rangę prawa podstawowego wynikającego z zapisów Konstytucji RP. Art. 5 ustawy zasadniczej mówi:

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewniaochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju".

Na gruncie gospodarki zrównoważony rozwój opisują dwa terminy:

CSR (Corporate Social Responsibility) - dotyczy zobowiązań firmy oraz jakościowych działań. CSR to budowanie strategii firmy z uwzględnieniem interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami interesariuszy oraz potrzeb własnych pracowników. Przykładem działań zgodnych ze standardami CSR jest tworzenie wolontariatu pracowniczego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń oraz odpadów czy podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) – nałożony na przedsiębiorstwa przez Unię Europejską obowiązek raportowania niefinansowego, który musi zawierać informacje z trzech zakresów: środowiskowego E (environmental), społecznego S (social) i ładu korporacyjnego G (governance) - związanego z zarządzaniem.

ESG pomaga mierzyć i kwantyfikować działania CSR przenosząc je z obszaru czystej filantropii do konkretnego zestawu liczb tak, by inwestorzy, klienci i konsumenci mogli porównywać te działania pomiędzy firmami.

Zrównoważony rozwój w T-Mobile

„W T-Mobile od początku działalności istotny był sposób prowadzenia biznesu. Wiemy, że by zbudować silną firmę, potrzebujemy pasji i zaangażowania pracowników, zaufanych dostawców i partnerów biznesowych oraz jakości usług." - wyjaśnia Barbara Rożyńska główna specjalistka ds. komunikacji korporacyjnej i CR T-Mobile Polska.

Strategia ESG przyjęta przez T-Mobile składa się z 4 obszarów:

  1. Klimat
  2. Obieg zamknięty
  3. Wykluczenie cyfrowe
  4. Różnorodność

Firma realizuje swoje działania pod dwoma hasłami:

GREEN MAGENTA – działania mające na celu troskę o planetę i uczynienie jej bardziej przyjazną dla przyszłych pokoleń. Głównym zobowiązaniem T-Mobile w trosce o klimat jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Jak wyjaśnia Barbara Rożyńska, firma może pochwalić się, że już w tym roku osiągnie neutralność klimatyczną w zakresie emisji własnych. 

GOOD MAGENTA – działania prospołeczne. Główne cele to walka z wykluczeniem technologicznym, pomoc w unikaniu zagrożeń w Internecie oraz to, co stanowi podstawę biznesu, T-Mobile czyli dostarczenie usług technologicznych.

„Jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób nasze usługi wpływają na społeczeństwo. Dlatego mówimy przede wszystkim o dwóch kwestiach. Po pierwsze chcemy zadbać o tych, których technologia onieśmiela, czyli o seniorów. Po drugie zaś chcemy zadbać o bezpieczeństwo tych, którzy technologie znają aż za dobrze, czyli dzieci i młodzieży. Możemy się pochwalić, że nasze działania na rzecz klientów, społeczeństwa i planety już czwarty rok z rzędu zostały docenione prestiżowym złotym wyróżnieniem w konkursie Listki CSR Tygodnika Polityka oraz Zielonym listkiem za działania na rzecz klimatu." - mówi Rożyńska.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Według definicji podanej przez Parlament Europejski gospodarka obiegu zamkniętego to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, dzięki recyklingowi. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość. 

„W T-Mobile" obieg zamknięty rozumiemy przede wszystkim jako poszukiwanie sposobów na przedłużenie cyklu życia naszych produktów takich, jak telefony i routery, w pełni zrównoważone zarządzanie odpadami oraz współpracę ze zrównoważonymi dostawcami".

Ekspertka zwróciła uwagę, że T-Mobile, podobnie jak inne firmy świadczące usługi telekomunikacyjne jest odpowiedzialna za dystrybucję dużej ilości telefonów komórkowych. Biorąc odpowiedzialność za takie działanie, firma zachęca swoich klientów do tego, by po wymianie telefonu na nowy, stary model oddać komuś, kto będzie go użytkował, sprzedać, bądź oddać do recyklingu.

„Mamy takie ciekawe badania, które pokazują, że średnio każdy Polak ma w swojej szufladzie aż dwa stare telefony, z których już nikt nie korzysta. One często są już nie działające, bądź nie nadają się do użytku. Nieprawdą jest także, że telefony te z czasem mogą zyskać na wartości." - wyjaśnia.

 Barbara Rożyńska zwraca uwagę, iż taki zalegający w domu stary telefon to po pierwsze odpad niebezpieczny, a po drugie kopalnia cennych zasobów takich, jak metale szlachetne, które mogą trafić z powrotem do obiegu. - Oddanie takiego telefonu do recyklingu to mały gest, który może mieć duże znaczenie dla naszej planety – apeluje.

Ekspertka podkreśliła także, że telefonu absolutnie nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na odpady. Należy odnieść go do specjalnego punktu zbierającego elektrośmieci. T-Mobile od zeszłego roku w każdym salonie udostępnia pojemniki, w którym nie tylko klienci firmy, ale każda osoba może oddać stary telefon komórkowy.

Równowaga w dostępie do cyfryzacji

Wykluczenie cyfrowe nierozumiane jako niekorzystanie z Internetu to problem, który dotyka głównie seniorów. Jego przyczyną zwykle jest brak umiejętności, brak dostępu do sprzętu, lęk przed nowymi technologiami a także brak środków finansowych.

„W T-Mobile wierzymy, że łączność jest prawem człowieka i każdy powinien mieć dostęp do cyfrowego świata niezależnie od wieku. Dlatego staramy się pomagać przede wszystkim seniorom w rożnych etapach ich znajomości technologii" - wyjaśnia Barbara Rożyńska.

Firma T-Mobile w celu walki z wykluczeniem cyfrowym seniorów podejmuje działania dwutorowe:

  • podstawowe kursy obsługi komputera, oswajanie z nowymi technologiami osób, które jeszcze nie korzystały z Internetu
  • rozwijanie kompetencji tych osób, które już choć trochę korzystają ze świata cyfrowego

„Sytuacja polskich seniorów jest coraz lepsza, część osób z tej grupy poczyniła pierwsze korki by wyrwać się z wykluczenia cyfrowego, ale my wierzymy, że wciąż trzeba pomagać im rozwijać te kompetencje, edukować ich na temat bezpieczeństwa w Internecie" - dodaje specjalistka.

W ramach tych działać już trzeci rok T-Mobile prowadzi akcję „Sieć pokoleń" w ramach której powstał bezpłatny kurs wideo który umożliwia seniorom korzystanie z technologii od podstaw. Firma współpracuje także z Fundacją „Pod Dębem". W ramach tej współpracy przekazywany jest sprzęt oraz dostęp do kursu do domów pomocy społecznej, gdzie seniorzy mogą wykorzystywać cyfryzację do rozrywki takiej, jak gra w szachy, edukacji czy kontaktów społecznych.

W ramach promowania równego dostępu do technologii od tego roku T-Mobile wprowadziło także wyjątkowa usługę na infolinii. Wybierając numer 8 każdy klient jest łączony z konsultantem przeszkolonym z obsługi seniora, który cierpliwie wytłumaczy i pomoże w rozwiązaniu każdego problemu.

Nowe technologie na ratunek planecie

 Nowe technologie coraz częściej są wykorzystywane w działaniach mających na celu troskę o klimat i planetę. T-Mobile jako firma technologiczna wykorzystuje je nie tylko do realizacji swoich celów biznesowych.

Jednym z przykładów wykorzystania cyfryzacji do celów ekologicznych są technologie IoT (Internet of Things), w ramach których powstały systemy do monitoringu parametrów środowiskowych takich, jak badanie jakości stanu powietrza i wody, zarządzanie nawodnieniem, kontrola i zarządzanie stanem wody czy badanie wilgotności ściółki leśnej. Z rozwiązań tych korzysta między innymi uczelnia SGGW.

 Technologia pomaga także chronić orły bieliki. W ramach współpracy z SGGW ptakom zostały założone loggery, dzięki którym naukowcy mogą śledzić trasy ich lotów, sprawdzać dokąd migrują, zbierać dane naukowe na temat ich życia i zachowań. Ta baza wiedzy pomaga chronić ten gatunek.

Przykładem na realizowane przez T-Mobile wykorzystanie technologii w trosce o planetę jest także pilotażowa akcje we współpracy z miastem Wrocław. W ramach tego rozwiązania w wyznaczonym punkcie Odry zwodowana została bojka analityczna. Urządzenie to z pomocą towarzyszącej mu aplikacji zdalnie i na bieżąco dostarcza badaczom kluczowych informacji o stanie wody w rzece na podstawie takich wskaźników jak tlen, temperatura czy przewodność. Bojka pomaga bardzo szybko wykryć ewentualne zagrożenia dla rzeki.

Opisane akcje i rozwiązania to tylko część działań, jakie podejmuje T-Mobile Polska w ramach realizacji celów CSR. Firma ma na swoim koncie także takie inicjatywy, jak:

  • udział w Akcji Sprzątania Świata a w ramach niego czyszczenie dna Jeziora Durowskiego w Węgrowcu,
  • działania edukacyjne we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia,
  • projekty edukacyjne dla szkół i przedszkoli w całej Polsce.

TOK FM PREMIUM