Czy wiesz, kiedy w czasie wyprzedzania trzeba... używać klaksonu? I co to jest wyprzedzanie na gazetę? DROGOWY PRZEPIS TYGODNIA

Z wyprzedzaniem wiąże się często wiele wątpliwości, ale i emocji? Kiedy można wyprzedzać z prawej strony? Jak wyprzedzać rowery? Jak sygnalizować zamiar wyprzedzania? Na te i inne pytania odpowiedzi poniżej.
Zobacz wideo

Wyprzedzanie, to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. (art. 2, ust. 28). Co ważne podkreślenia, nie ma znaczenia czy przejeżdżamy obok innego pojazdu, wjeżdżając na pas ruchu w przeciwnym kierunku, czy jedziemy po jezdni z wieloma pasami ruchu w tym samym kierunku, np. autostrady, drogi ekspresowe. Zawsze, gdy przejeżdżamy/przechodzimy obok innego uczestnika, który również jest w ruchu, to będzie wyprzedzanie. Wyprzedzaniu poświęcone jest kilka artykułów, rozsianych po ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Wyprzedzanie - podstawy

Cały art. 24 brzmi: Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności czy:

  • ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,
  • kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania,
  • kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania, innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m. Kierowcy niestety często wyprzedzając tego odstępu nie zachowują - mówi się wtedy o "wyprzedzaniu na gazetę".

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, ale jest kilka wyjątków o których niżej.

Co ważne, kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. Tego przepisu nie stosuje się w momencie, gdy rowerzysta wyprzedza pojazdy z prawej strony.

Kiedy wyprzedzanie zabronione?

Są trzy bardzo konkretne sytuacje:

1. Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, chyba że wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej, albo dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
2. Na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi. Znów dopuszcza się wyprzedzanie w takich miejscach na jezdni jednokierunkowej oraz dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
3. Na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany. Znów wyjątek: dopuszcza się wyprzedzanie w takim miejscu pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

Wyprzedzanie z prawej strony

Z prawej strony można wyprzedzać na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu: na jezdni jednokierunkowej. Na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku. Trzeba pamiętać, że również podczas wyprzedzania z prawej strony obowiązują przepisy o zakazie wyprzedzania, które opisałem wyżej. Dodatkowo z prawej strony trzeba wyprzedzać: 
1. Pojazd szynowe, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
2. Pojazd lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo.
Rowerzyści mogą wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Kiedy nie wolno wyprzedzać?

Tu również są bardzo konkretne wskazania:

1. pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany. (art. 26)
2. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. (art. 27)
3. Wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim. (art. 28)
Do tego dochodzi zastrzeżenie, że nie wolno wyprzedzać wszędzie tam, gdzie zabraniają tego odpowiednie znaki drogowe.

Wyprzedzanie a klakson

Ciekawostka, o której zapewne mało kto wie lub pamięta: poza obszarem zabudowani podczas mgły, kierujący pojazdem silnikowym musi dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania. Kierujący innym pojazdem niż silnikowym w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami musi korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu (art. 30.)

Ciekawa wydaje się kwestia sygnalizowania manewru wyprzedzania. O obowiązku wyprzedzania mówi art. 22 ust. 5 Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Tam gdzie wyprzedzanie wymaga zmiany pasa ruchu, to sygnalizować należy. Jeśli wyprzedzamy pojazdy jadące sąsiednim pasem ruchu, samego manewru wyprzedzania nie sygnalizujemy.

W Aplikacji TOK FM posłuchasz na telefonie:

DOSTĘP PREMIUM