Karta rowerowa - dla kogo? Jak zdać? Jak wygląda egzamin?

O karcie rowerowej mówi się jako "pierwszym prawie jazdy". Podobnie jak w przypadku kierowania samochodem, także zdawanie na kartę rowerową jest ważnym i stresującym wydarzeniem w życiu dziecka. Karta rowerowa - dla kogo? Jak zdać? Jak wygląda egzamin?
Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Dla kogo przeznaczona jest karta rowerowa
  • Jak zdać egzamin na kartę rowerową
  • Jak wygląda egzamin na kartę rowerową

Dla kogo karta rowerowa, czyli "pierwsze prawo jazdy"

Karta rowerowa - komu jest potrzebna? Według przepisów ustawy o kierujących pojazdami karta rowerowa jest jednym z dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania rowerem. Karta rowerowa - dla kogo? Te same przepisy mówią o tym, że jest to dokument, którym posługują się osoby po ukończeniu 10. i przed ukończeniem 18. roku życia, a więc osoby niepełnoletnie. Od osób pełnoletnich nie wymaga się posiadania karty rowerowej, ponieważ dokumentem uprawniającym do kierowania rowerem jest w ich przypadku jakikolwiek dokument tożsamości (np. prawo jazdy lub dowód osobisty).

Nie wszyscy jednak wiedzą, że nie tylko ukończenie 18. roku życia zwalnia z posiadania karty rowerowej. Do kierowania rowerem nie muszą jej posiadać także osoby niepełnoletnie, które posiadają prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T oraz kartę motorowerową. Taka osoba nie jest zobowiązana do zdawania osobnego egzaminu na kartę rowerową.

Jak zdać egzamin na kartę rowerową? Jak wygląda egzamin?

Karty rowerowej nie zyskuje się wraz z osiągnięciem odpowiedniego wieku, a po zdaniu egzaminu, do którego mogą podejść osoby powyżej 10. roku życia. Dopiero wynik pozytywny na egzaminie pozwala na uzyskanie karty. Podobnie jak w przypadku kierowania samochodem, także zdawanie na kartę rowerową jest ważnym i stresującym wydarzeniem w życiu dziecka. Warto więc odpowiednio się do niego przygotować. Szczegóły dotyczące egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 512).

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową? Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna zawiera 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru, które dotyczyć mogą znajomości znaków, prawidłowego rozpoznawania pierwszeństwa na drodze czy udzielania pierwszej pomocy. Pozytywny wynik (zaliczenie) uzyskuje się po poprawnej odpowiedzi na co najmniej 20 pytań. Z kolei egzamin praktyczny, podobnie jak ten na prawo jazdy, przeprowadzany jest na placu manewrowym i składa się z:
- jazdy w linii prostej, po łukach oraz na tzw. ósemce,
- nagłego zatrzymania się na komendę,
- zatrzymania się przed linią i ruszenia z miejsca,
- zatrzymania w wyznaczonym miejscu,
- slalomu pomiędzy rozstawionymi na trasie pachołkami.

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową? Podczas egzaminu sprawdza się umiejętność skrętów w lewo i prawo, a także właściwe włączanie się do ruchu i reakcję na znaki oraz sygnały drogowe. Jak zdać egzamin na kartę rowerową? Pozytywny wynik egzaminu na kartę rowerową uzyskuje się po poprawnym wykonaniu co najmniej 90 proc. manewrów oraz upewnieniu się przez egzaminatora, że nie stwarzamy zagrożenia dla siebie i innych użytkowników drogi.

DOSTĘP PREMIUM