Dopłaty do paliwa 2022. Jak odliczyć 300 zł na paliwo? Pracownicy będą zadowoleni!

Pracownicy dojeżdżający do pracy mogą skorzystać z ulgi na paliwo. Dopłatę można uzyskać na benzynę, olej napędowy i bilety transportu publicznego. Wyjaśniamy, jak odliczyć tzw. 300 zł na paliwo oraz kto może uzyskać zwrot kosztów dojazu do pracy samochodem prywatnym. Nie wszyscy pracownicy mają jednakowe szanse na dopłaty.

Ulga na paliwo 300 zł. Nie wszyscy pracownicy uzyskają taki zwrot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby dojeżdżające do pracy samochodem lub komunikacją miejską mogą odliczyć od opodatkowanej kwoty część kosztów. Są to koszty uzyskania dochodu, które wykazuje się w rozliczeniu PIT. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy spełnić następujące warunki:

  1. Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę (tzw. etat);
  2. Pracownik nie może pobierać dodatku za rozłąkę, który przysługuje osobom tymczasowo wykonującym pracę w innym miejscu niż określone w umowie o pracę;
  3. Pracownik musi złożyć oświadczenie na cele stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Przy czym nie jest wymagane, aby okazywać rachunki za dojazd, podawać wymiar czasu pracy, odległości pomiędzy zakładem pracy a miejscem zamieszkania, czy kwoty związane z używaniem własnego środka transportu (np. samochodu). W ustawie nie przewidziano odliczania faktycznych wydatków na paliwo pracownika, który dojeżdża do pracy własnym samochodem, jak również wydatków na taksówkę.

Inaczej wygląda to u osób dojeżdżających do pracy środkami transportu publicznego. Jeśli wydały one na dojazd więcej, niż wynoszą koszty określone kwotowo w ustawie PIT, wówczas mogą uwzględnić faktycznie poniesione wydatki w rozliczeniu rocznym. Wówczas muszą je udokumentować imiennymi biletami okresowymi.

Jak uzyskać zwrot za paliwo 300 zł? To zależy od tego gdzie mieszkasz i pracujesz 

Dojazdy do pracy nie są tanie, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące ceny benzyny. Dlatego tak ważne jest pytanie, jak duże dopłaty do paliwa można uzyskać? Wysokość dopłaty określona jest w ustawie PIT i zależy od tego, czy dana osoba pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka, czy też musi dojeżdżać z innej miejscowości oraz od tego, w ilu zakładach pracy jest zatrudniona.

"Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami pracownik, który mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do pomniejszenia przychodów uzyskanych z pracy o 250 zł miesięcznie, czyli maksymalnie trzy tys. zł za cały rok podatkowy. Natomiast pracownik dojeżdżający z innej miejscowości korzysta z prawa do odliczenia kosztów w wysokości 300 zł miesięcznie. Jednak nie więcej niż 3,6 tys. zł za rok podatkowy" - czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

TOK FM PREMIUM