Od września chodnik tylko dla pieszych. 2 sprzeczne przepisy w jednej ustawie

Od 21 września wchodzi w życie nowe prawo drogowe. Chodnik stanie się miejscem wyłącznie dla pieszych i słowo "wyłącznie" ma tu duże znaczenie. Czy parkowanie na chodniku stanie się więc nielegalne? Jest pewna nieścisłość w przepisach.

Chodnik — nowa definicja. Kierowcy mogą zapomnieć o parkowaniu

Nowe prawo drogowe podaje nową definicję chodnika. Jest to — zgodnie z przepisami, które wejdą w życie we wrześniu - "część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch".

Różnica polega na tym, że wcześniej definicja była mniej kategoryczna, nie zawierała słowa "wyłącznie" i brzmiała: „chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych". 

Nowa ustawa zawiera więc zdecydowane wykluczenie chodnika jako miejsca przy pasie ruchu przeznaczonego do parkowania.

Dotychczas na chodniku można było parkować bokiem lub jedną osią, po spełnieniu określonych warunków np. pozostawienie 1,5 na swobodny ruch pieszych

Czy nowe przepisy oznaczają, że wymienione wyżej dotychczasowe zasady przestają obowiązywać? To nie jest jednoznaczne, w przepisach pojawiła się sprzeczność.

Art. 47 "Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku". Oto treść artykułu

W tej samej ustawie o prawie drogowym znajduje się artykuł, który dopuszcza parkowanie na chodniku.

Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku, lub przedniej osi pojazdu samochodowego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

  1. na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
  2. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
  3. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Sprzeczne regulacje w jednym akcie prawnym. Konsekwencje

Sprzeczności, które w nowej ustawie, opublikowanej w DZ.U 23 sierpnia, jako pierwszy zauważył portal branżowy "Prawo drogowe" jest w polskim prawie więcej.

Konsekwencją jest różna interpretacja przepisów przez różne organy państwa. Czy policja i staż miejska będzie mogła więc wystawić mandat za parkowanie na chodniku? Niektórzy mogą go dostać, inni nie. 

Portal o bezpieczeństwie BRD24.pl zwraca również uwagę, że w tym samym czasie wchodzi w życie Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

W noweli pojawia się przepis zezwalający na budowanie w Polsce węższych chodników, nawet o szerokości 1 m.

"Zagadką pozostaje, dlaczego mimo tych zmian pozostawiono w Prawie o ruchu drogowym przepisy regulujące zasady parkowania na chodnikach – skoro parkowanie stanie się niemożliwym? To widoczna niechlujność w tworzeniu prawa. Zatem czeka nas kolejna nowelizacja, wymazująca w ogóle z prawa zasady parkowania na chodnikach" - przypuszcza portal BRD24.pl.

TOK FM PREMIUM