Piesi z pierwszeństwem nie tylko na pasach. Senatorowie za dalszymi pracami ws. zmiany przepisów

Senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jednogłośnie opowiedzieli się za dalszymi pracami w sprawie pierwszeństwa pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Zmian w przepisach, przypomnijmy, nie chcieli posłowie.
Zobacz wideo

W środę senatorowie rozpatrywali petycję złożoną do Senatu w kwietniu bieżącego roku przez Krzysztofa Śnioszka. Autor pisma proponuję zmianę art. 26. ustawy Prawo o ruchu drogowym i nadanie mu treści "Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub zbliżającemu się do takiego przejścia".

Obecnie przepisy dają pierwszeństwo pieszym przed pojazdami, gdy już są na przejściu dla pieszych. Autor w uzasadnieniu powołuje się na przepisy obowiązujące w innych krajach europejskich oraz na stan bezpieczeństwa pieszych w Polsce.

"Jednogłośnie za"

Co ważne, wszyscy senatorowie uczestniczący w posiedzeniu zagłosowali za skierowaniem petycji do dalszych prac. Teraz propozycja trafi do rozpatrzenia przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Sceptyczne wobec przyjmowania petycji było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. - W ocenie ministra, na chwilę obecną, pomysł czy też propozycja zawarta w tej petycji powinna być punktem wyjścia do dalszych dyskusji w ramach prac nad zmianą przepisów. Natomiast nie powinna ona być ad hoc wdrażana - powiedział Dariusz Minkiewicz, przedstawiciel MSWiA.

Entuzjazmu nie kryli natomiast, obecni na komisji, działacze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, którzy przekonywali, że taka ponadpartyjna zgoda "to wspólny sukces pieszych". - Będą mogli wreszcie czuć się bezpiecznie - stwierdził Jakub Czajkowski z MJN. Choć warto pamiętać, że przepisy nie są jeszcze zmienione. Do tego jeszcze długa droga.  

Posłowie byli przeciw

To nie pierwsza petycja w sprawie udzielenia pierwszeństwa pieszym. Podobną złożył niedawno Janusz Wojciechowski, były szef Najwyższej Izby Kontroli, a obecnie audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Jego pismo trafiło do sejmowej Komisji ds. Petycji, która skierowała je do Ministerstwa Infrastruktury. Jednak resort negatywnie wypowiedział się o potrzebie zmian w przepisach. Tak samo, jak wystąpienie w sprawie ochrony pieszych wystosowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Propozycję noweli ustawy, może skierować komisja senacka lub 10 senatorów. Jednak aby zajął się nią Sejm, nowele musi zaakceptować Senat jako całość.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie:

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM