Stwardnienie rozsiane. Jakie są jego przyczyny? Jak się objawia?

W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 40 tysięcy osób, głównie młodych dorosłych w wieku od 20 do 30 lat. Znacznie rzadziej na SM zapadają osoby, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia lub osoby po 50. Jest to choroba przede wszystkim kobiet, u których stwardnienie rozsiane diagnozuje się częściej. Mimo upływu lat i ciągłego rozwoju medycyny, kiedy ktoś z rodziny lub najbliższego otoczenia usłyszy od swojego lekarza taką diagnozę, czujemy silny niepokój. Jakie są przyczyny stwardnienia rozsianego? Jak się objawia?
Zobacz wideo

Stwardnienie rozsiane. Przyczyny

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) to przewlekła, zapalna, postępująca choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. W wyniku reakcji zapalnej dochodzi do uszkodzenia osłonki mielinowej nerwu, co sprawia, że bodziec elektryczny nie może być przekazywany. Określenie "rozsiane" odzwierciedla rozrzucenie procesu chorobowego w różne miejsca układu nerwowego, jak również odstęp tych zmian w czasie.

Dziś wiadomo już, że stwardnienie rozsiane to choroba o podłożu autoimmunologicznym (układ odpornościowy zwalcza komórki własnego organizmu). Na jego występowanie mają jednak wpływ także czynniki środowiskowe. Rozważa się m.in. wpływ zakażeń wirusowych czy niedobór witaminy D w dzieciństwie. Wciąż badany jest również możliwy czynnik genetyczny. Mimo wszystko nie da się jednoznacznie określić, co jest przyczyną zachorowań na stwardnienie rozsiane.

Stwardnienie rozsiane. Jakie są objawy?

Obecnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, możliwe jest rozpoznanie stwardnienia rozsianego przed wystąpieniem objawów klinicznych. Wystarczy pojedynczy objaw izolowany, żeby stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że u danej osoby rozwinie się SM. Wśród takich objawów izolowanych można wyróżnić:

  • niedowład ręki
  • osłabienie siły mięśniowej
  • powracające zawroty głowy
  • zaburzenia koordynacji ruchowej.

U osób z rozpoznanym SM objawy choroby mogą być bardzo zróżnicowane. Zwykle jednak faktyczne rozpoznanie poprzedzają powtarzające się epizody przewlekłego zmęczenia, niedowładu kończyn, zaburzeń widzenia, zaburzeń czucia czy zaburzeń równowagi. Ze względu na jednostkowy charakter schorzenia, objawy te mogą występować w różnym nasileniu. Jeżeli pierwsza faza stwardnienia rozsianego ma łagodny przebieg, często nie budzi to niepokoju u pacjentów. Stąd późniejsze problemy z ustaleniem dokładnego momentu początkowego.

W stwardnieniu rozsianym wyróżniamy cztery postacie przebiegu choroby:

•     postać rzutowo-remisyjną - dotyczy na początku choroby blisko 85-90 proc. wszystkich pacjentów; charakteryzuje się występowaniem remisji i tzw. rzutów czyli nagłych objawów uszkodzenia układu nerwowego, które mogą być objawami nowymi lub stanowić pogorszenie istniejących;

•     postać wtórnie postępującą - dotyczy ok. 80 proc. chorych z postacią rzutowo-remisyjną po wielu latach trwania choroby; po wielu rzutach kumulujące się ubytkowe objawy neurologiczne doprowadzają do postępującej niepełnosprawności;

•     postać pierwotnie postępującą - dotyczy ok. 10 proc. pacjentów, u których po pierwszych objawach choroby nie obserwuje się remisji i chociażby częściowego cofnięcia objawów, a samo pogorszenie następuje stopniowo bez ewidentnych zaostrzeń;

•     postać postępująco-nawracającą - występuje najrzadziej i dotyczy tych pacjentów, którzy od samego początku prezentują postępujące pogorszenie z epizodami zaostrzeń.

DOSTĘP PREMIUM