E-recepta od dziś obowiązkowa. Jak to działa? Kiedy możliwe jest wypisanie wersji papierowej?

Od środy 8 stycznia obowiązują recepty w postaci elektronicznej, a wersje papierowe mogą być wydawane w określonych przypadkach.
Zobacz wideo

Wedle Ministerstwa Zdrowia, dotychczas wystawiono ponad 63 mln e-recept dla 10 mln pacjentów. Do końca ubiegłego roku przynajmniej jedną e-receptę wystawiło 81 tys. lekarzy - najstarszy miał 91 lat, najmłodszy - 24 lata. Najstarszy pacjent, który otrzymał elektroniczną receptę, miał 107 lat, zaś najmłodszy 2 miesiące. 

Elektroniczna recepta może być wystawiona po konsultacji z lekarzem, także bez wizyty w gabinecie. Lekarz może ją wystawić na cały rok - pacjent wykupuje ją, gdy skończy mu się partia leków. E-recepta jest czytelna, nie można jej zniszczyć ani zgubić. E-receptę można wysłać sms-em do bliskiej osoby, by ta ją wykupiła - wystarczy podać pesel i czterocyfrowy kod z e-recepty. E-recepta pozwala też wykupić leki w innej aptece bez konieczności sporządzania odpisu i bez utraty refundacji.

Jak działa e-recepta?Jak działa e-recepta? pacjent.gov.pl

Dzięki systemowi wiadomo też, kiedy, co, kto i komu przepisał, a także czy pacjent to wykupił. Informatyzacja to też możliwość lepszego zarządzania w oparciu o kompleksowe dane i pełniejszego analizowania np. kwestii refundacji czy braków określonych leków.

W określonych przypadkach także po 8 stycznia 2020 r recepty będą wydawane również w postaci papierowej. Dotyczy to:
- recept w ramach tzw. importu docelowego;
- recept dla osób o nieustalonej tożsamości;
- recept transgranicznych (do końca 2020 r.);
- recept pro auctore (dla siebie) i pro familiae (dla rodziny) (decyzja o wyborze postaci recepty - papierowej lub elektronicznej - należeć będzie do osoby wystawiającej);
- braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy brakiem dostępu do Internetu.

Sam proces wystawienia e-recepty polega na wpisaniu odpowiednich danych oraz podpisaniu dokumentu poprzez użycie podpisu kwalifikowalnego, osobistego (zawartego w warstwie elektronicznej e-dowodu osobistego), zaufanego (Profil Zaufany) lub certyfikatu ZUS wykorzystywanego do podpisywania e-ZLA.

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie.

TOK FM PREMIUM