Koronawirus w Polsce. Co to jest stan zagrożenia epidemicznego?

Łukasz Szumowski poinformował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Co to oznacza i czym jest stan zagrożenia epidemicznego?
Zobacz wideo

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w czwartek (12 marca), że jeszcze dziś wydane będzie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. - Oznacza to, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może czasowo ograniczyć sposób przemieszczania się, może zakazać obrotu i używania określonych produktów, może czasowo ograniczyć funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy, może też wprowadzić zakaz organizowania widowisk i wszelkich zgromadzeń - wyjaśnił szef resortu zdrowia - wyjaśniał prof. Szumowski podczas konferencji prasowej. 

Co to jest stan zagrożenia epidemicznego?

Zasady dotyczącego stanu epidemicznego wyznacza Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Według jej zapisów minister zdrowia może ustanowić:

  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo.

TOK FM PREMIUM