Koronowirusowa prognoza dla Polski. Wyhamowanie choroby już w połowie kwietnia?

Liczba osób zakażonych w Polsce może wynieść około 9 tys. i powinna zostać osiągnięta około 20 kwietnia 2020 roku - prognozuje spółka ExMetrix, zajmującą się prognozowaniem gospodarczym i społecznym. Około 15-20 kwietnia powinno nastąpić wyraźne zahamowanie.
Zobacz wideo

Czas trwania epidemii w Polsce może być nieco dłuższy niż w Chinach. Z przesłanego PAP modelu prognostycznego - opracowanego przez spółkę ExMetrix - wynika, że liczba osób zarażonych w Polsce może wynieść około 9 tys., co powinno zostać osiągnięte do około 20 kwietnia 2020 roku.

Główny analityk firmy Ryszard Łukoś twierdzi, że od pierwszego zanotowanego przypadku do osiągnięcia maksimum upłynie u nas prawdopodobnie około 48 dni, podczas gdy w Chinach było to około 40 dni. Najszybszy przyrost osób zakażonych może wynieść około 400 na dobę, co nastąpi w okresie od 28 marca do 8 kwietnia (między 25. a 35. dniem epidemii).

Koronawirus w Polsce. Kiedy koniec epidemii?

Po 8 kwietnia liczba zachorowań powinna rosnąć wolniej, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia.

Budując model przebiegu epidemii w Polsce - podkreśla specjalista - analizie poddano jej przebieg w krajach, w których COVID-19 rozwinął się już wcześniej - w Chinach, Korei Południowej, Japonii i niektórych krajach europejskich.

W opracowanym modelu przebiegu epidemii wirusa uwzględniono dotychczasowy przebieg pandemii w wielu krajach, czynniki meteorologiczne, stan opieki zdrowotnej w danym kraju i kondycji zdrowotnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka takich jak choroby onkologiczne, kardiologiczne, cukrzyca i otyłość, a także strukturę demograficzną społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem ludzi w podeszłym wieku) oraz poziom restrykcji stosowanych przez władze i przestrzeganie ich przez obywateli.

Ryszard Łukoś zaznacza, że model prognostyczny opracowano z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (sieci neuronowe). I przy założeniu, że statystyki w krajach dotkniętych COVID-19 nie były zatajane ani sztucznie modyfikowane.

- W miarę rozwoju sytuacji i napływu nowych danych, szczególnie z krajów, gdzie epidemia zaczęła się wcześniej niż w Polsce, będziemy aktualizować model oraz uwzględniać wszelkie dodatkowe informacje, aby był on możliwie najbardziej precyzyjny - podkreśla. 

Koronawirus w Polsce. Stan epidemii i liczne obostrzenia

W poniedziałek liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 700, w tym ośmioro pacjentów zmarło. Zamknięte - do końca przerwy wielkanocnej - zostają szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe, a także instytucje kultury. Oprócz tego, w Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń, w których bierze udział ponad 50 osób. Zamknięte są granice dla cudzoziemców, a Polacy wracający zza granicy muszą być poddani 14-dniowej kwarantannie. 

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM