GIF wycofał reklamę popularnego leku. Za nawiązania do koronawirusa

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał zaprzestanie emisji spotu reklamowego Neosine Forte. Zdaniem inspekcji, reklama sugeruje, że produkt może być stosowany w leczeniu COVID-19. Aflofarm nie zgadza się z decyzją i zwraca uwagę, że wizualizację wirusa wykorzystuje w reklamach od 2014 r.
Zobacz wideo

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce Aflofarm Farmacja Polska natychmiastowe zaprzestanie emisji telewizyjnego spotu reklamowego leku Neosine Forte. Chodzi o spot, którego akcja rozgrywa się w studiu telewizyjnym, a jeden z bohaterów mówi: "Neosine Forte działa przeciwwirusowo. Wspomaga podnosząc odporność, żeby infekcje nie wracały. To jedyne tabletki o podwójnej dawce. Działa na wirusy". W dalszej części spotu pokazano opakowanie leku oraz wizualizację wirusów nawiązującą - jak ocenia GIF - do koronawirusa.

Zdaniem GIF reklama wprowadza w błąd. "Zawarty w niej przekaz, sugerujący jakoby produkt leczniczy Neosine Forte tabletki wykazywał aktywność wobec koronawirusa COVID-19 i tym samym może być stosowany w zapobieganiu i leczeniu zakażeń koronawirusem COVID-19, nie znajduje potwierdzenia ani w treści zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego ani w treści ulotki dla pacjenta" - uzasadniono.

W ocenie GIF "reklama w sposób wyjątkowo nieetyczny wykorzystuje obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniem koronawirusem COVID-19 i związane z zaistniałą sytuacją uczucie lęku i zagrożenia w społeczeństwie".

Jednocześnie GIF postanowił odstąpić od zapewnienia spółce Aflofarm Farmacja Polska czynnego udziału w postępowaniu. "W analizowanym stanie faktycznym załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego" - uzasadnił GIF.

Producent protestuje

Aflofarm Farmacja Polska nie zgadza się z decyzją GIF i z trybem przeprowadzania postępowania. "Decyzję GIF będziemy kwestionować w trybie postępowania sądowo-administracyjnego" - zapowiedziała firma w oświadczeniu przesłanym PAP. Aflofarm zapewnia, że treści wykorzystane w reklamie oparte są w całości na wskazaniach do stosowania leku, które zostały zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, i są one zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

"Zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych dokumentacją rejestracyjną lek Neosine forte jest produktem przeciwwirusowym. W żadnym miejscu (zarówno w warstwie wizualnej, jak i narracyjnej) przekaz reklamowy nie nawiązuje do koronawirusa COVID-19" - podkreśla firma.

"Decyzja wydana przez GIF oparta jest na założeniu, że wizualizacja wirusa została stworzona tak, aby kojarzył się widzom z epidemią koronawirusa. Tymczasem zaprojektowana przez nas grafika wizualizująca wirusa wykorzystywana była aktywnie w przekazie reklamowym dotyczącym leków Neosine od 2014 roku. Grafika ta nigdy nie była kwestionowana przez GIF" - dodaje Aflofarm.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM