Kolonie i obozy w czasach pandemii. Dzieci muszą nosić maseczki, najwyżej 4 osoby w pokoju lub namiocie

Dzieci wyjeżdżające na kolonie i obozy w czasie zbliżających się wakacji będą musiały mieć ze sobą maseczki. Organizatorzy zaś mają zadbać, by w pokojach czy namiotach nie mieszkało więcej niż cztery osoby, i by każda z nich miała 4 metry kwadratowe przestrzeni. Wytyczne w tej sprawie opublikowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zobacz wideo

Kolonie i obozy 2020. Dzieci muszą być zdrowe

Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez resorty edukacji, zdrowia i głównego inspektora sanitarnego uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być zdrowi. Mają to poświadczać rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice poświadczają też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

Kolonie i obozy. Maseczki i dwumetrowy odstęp

Dzieci, które rodzice wyślą na obóz lub kolonię, mają być przygotowane do stosowania się do  zachowania dystansu (co najmniej 2 m) i przestrzegania wzmożonych zasad higieny. Muszą być też wyposażone w maseczkę. 

Organizator, z kolei, musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych - w jednym pokoju lub w namiocie będą mogli się znaleźć uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać czterech osób przy zachowaniu 4 mkw. powierzchni noclegowej na osobę.

Liczba uczestników przebywających w obiekcie, zależnie od standardu obiektu, musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. Dystans musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

Kolonie i obozy w wakacje w małych grupach

Zaleca się także, aby grupy dzieci liczyły maksymalnie 12 osób (w przypadku dzieci do 10 lat) i 14 osób (dzieci powyżej 10 lat). Inne zasady dotyczą grup, które już wcześniej pracowały razem, np. w czasie zajęć w czasie roku szkolnego.

Organizator ma zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem i dostęp do termometru bezdotykowego, a także regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.

W miarę możliwości nie należy angażować kadry powyżej 60 lat. A w razie występowania u opiekunów wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas wypoczynku.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM