Wejdą nowe obostrzenia. Obowiązkowe maseczki, zamknięte kluby nocne

Obowiązkowe maseczki w strefach żółtych i czerwonych, mniej osób na weselach i innych imprezach rodzinnych, zamknięte kluby nocne. Osoby, które nie mogą nosi maseczek, muszą mieć przy sobie stosowne zaświadczenie. Takie zmiany mają wejść wraz z nowym rozporządzeniem.
Zobacz wideo

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, obowiązkowo zakrywać usta i nos trzeba będzie nie tylko w strefie czerwonej, ale i żółtej. Ograniczona zostanie też liczba osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych. W strefie czerwonej do 50 osób, żółtej do 75, a w pozostałej części kraju do 100 osób. Ponadto w strefach czerwonych restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne będą mogły pracować od godziny 6 do 22, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Zamknięte kluby nocne. Nie masz maseczki? Musisz mieć zaświadczenie

Poza tym zakazano prowadzenia dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych. Przywrócono obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub straży gminnej, "zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa".

Wprowadzono również minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami, na przykład przemarszami, która musi wynosić co najmniej 100 metrów. Zwolniono również z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży. 

Zmiany w przyjęciach do hospicjów i rehabilitacjach

Dodano przepis, że warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika turnusu oraz jego opiekuna, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza. Test musi być wykonany nie wcześniej niż sześć dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie przyjęć do hospicjów i na oddziały medycyny paliatywnej.

"Zdecydowano, że wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test diagnostyczny finansowany ze środków publicznych wykonywany będzie niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału" - napisano w wykazie.

TOK FM PREMIUM