Gdzie trzeba nosić maseczkę? Lista miejsc

Od dziś cała Polska to tak zwana żółta strefa - czyli obowiązuje podwyższony stopień zagrożenia pandemią. To oznacza, że w całym kraju będąc na zewnątrz należy zasłaniać usta i nos.
Zobacz wideo

W sobotę odnotowano nowy rekord nowych przypadków koronawirusa. MZ raportuje o ponad 5000 nowych zakażeń.  Od dziś w całym kraju wraca obowiązek zasłaniania ust i nosa - także na powietrzu. Maseczki trzeba więc nosić na ulicy. Nie trzeba tego robić w parku, w lesie czy na plaży - pod warunkiem, że zachowujemy tam dystans od innych osób. 

Za brak maseczki w miejscu publicznym grozi mandat do 500 złotych. Chyba, że mamy przy sobie zaświadczenie lekarskie - lub inny dokument - zwalniający z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Pamiętajmy jednak, że legitymowanie się fałszywym świadectwem jest przestępstwem.  Za które grozi nawet pięć lat więzienia - przypomina Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji.

Gdzie trzeba nosić maseczkę?

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

- w środkach transportu publicznego; w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Wracają maseczki. Wyjątki i nakazy

Od noszenia maseczki są wyjątki. Jeden z nich to uprawianie sportu. Choć tu warto rozważyć, jakie miejsce wybierzemy na trening. Wybieramy miejsca, gdzie będziemy bezpieczni bez maseczki. Na przykład las, park czy plaża i zachowujmy dystans - wskazywała Szubska. Maseczki są obowiązkowe też w samochodzie, jeżeli podróżujemy z osobami, z którymi na co dzień nie mieszkamy.  Policja zapowiada zero tolerancji i kontrole, nie tylko na ulicach, ale także w sklepach czy komunikacji zbiorowej.

Posłuchaj podcastu!

TOK FM PREMIUM