Chorymi na COVID-19 będą mogli się opiekować felczerzy. Kto to taki?

Felczerzy będą mogli opiekować się pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 wynika projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.
Zobacz wideo

Projekt rozporządzenia został przekazany w piątek do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nie był opiniowany ani konsultowany publicznie z uwagi na jego pilny charakter.

Umożliwia on felczerom sprawowanie opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Resort wytłumaczył, że obecnie felczerzy, w tym pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej, nie mają takich możliwości.

Przepisy mają wejść w życie dzień po publikacji regulacji w Dzienniku Ustaw.

Naczelna Izba Lekarska przypomina, że felczerem jest osoba, która nie ukończyła wyższych studiów medycznych, lecz zdobyła odpowiednie kwalifikacji na poziomie średnim. W Polsce od wielu lat nie kształci się nowych felczerów, jednakże osoby, które w przeszłości wykształciły się w tym zawodzie, mogą go dalej wykonywać. W Polsce na 30 kwietnia 2018 r. było 211 felczerów czynnych zawodowo i 532 niewykonujących zawodu.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM