W marcu 242, w listopadzie 1249. Tak rośnie liczba interwencji Rzecznika Praw Pacjenta

W szybkim tempie przybywa spraw na biurku Rzecznika Praw Pacjenta. Większość interwencji podjętych przez ten urząd w 2020 roku dotyczyła problemów wynikających pośrednio lub bezpośrednio z epidemii COVID-19.
Zobacz wideo

Październik i listopad to miesiące, kiedy interwencji było zdecydowanie najwięcej. Widać jednak, że statystyki rosną od marca - z małym wakacyjnym spadkiem w okresie, gdy większość restrykcji związanych z epidemią złagodzono. 

Liczba interwencji Rzecznika Praw Pacjenta w trakcie epidemii.Liczba interwencji Rzecznika Praw Pacjenta w trakcie epidemii. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Najwięcej interwencji w POZ

Z czym pacjenci przychodzą do rzecznika? Oto przykład takiej sytuacji: Pacjentka leczona onkologicznie, z wyłonioną stomią, w  poradni urologicznej miała ustalony termin na wymianę stomii. W związku z przekształceniem szpitala na zakaźny zadzwonił do niej pracownik szpitala i poinformował, że wizyta została odwołana. - Ale bez informacji "co dalej" i gdzie może podjąć dalszą opiekę specjalistyczną - podaje przykład Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, RPP. -  Z uwagi na osłabienie, a co za tym idzie problemy komunikacyjne, w imieniu pani Haliny interweniowała siostra. Pracownicy Biura z uwagi na trudną sytuację pacjentki skontaktowali się ze szpitalem z prośbą o pomoc oraz współpracę - dodaje. Następnego dnia siostra pacjentki od pełnomocnika szpitala ds. pacjentów otrzymała informację dotyczącą skierowania oraz dokumentacji medycznej. 

Od 1 marca do 30 listopada 2020 r. Biuro RPP podjęło 6 348 takich interwencji w placówkach medycznych. Zdecydowanie najwięcej było ich w listopadzie, niewiele mniej w październiku - czyli w miesiącach znacznego nasilenia epidemii koronawirusa, kiedy to notowano najwięcej nowych przypadków zakażeń. Najwięcej interwencji dotyczyło placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, najmniej opieki w szpitalach.

Interwencje Rzecznika Praw PacjentaInterwencje Rzecznika Praw Pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Większość problemów wynika z epidemii COVID-19

Pacjenci najczęściej skarżyli się na problemy z dodzwonieniem się do rejestracji w przychodni rejonowej, z dostępem do świadczeń zdrowotnych w przychodniach i u specjalisty, ze zdobyciem recept, leków czy wyrobów medycznych. Część spraw dotyczyła również zbyt wczesnego wypisania chorego z oddziału bez zapewnienia właściwej diagnostyki i leczenia czy "zaniechania wykonania zaleceń lekarskich zapowiadanych w leczeniu szpitalnym", a nawet "odmowy realizacji zaleconych procedur medycznych". Niektórzy pacjenci donosili o tym, że odmówiono im zarejestrowania do lekarza specjalisty czy udzielenia pomocy na izbie przyjęć. 

Większość interwencji podjętych przez rzecznika i jego urzędników w 2020 roku dotyczyła problemów wynikających pośrednio lub bezpośrednio z przyczyn epidemii COVID-19. Najczęściej były to problemy z dodzwonieniem się do placówki, zdobyciem recepty czy dostaniem się do lekarza lub na zabiegi rehabilitacyjne. Rzecznik interweniował również w związku z... brakiem wyników testów przeprowadzonych w kierunku COVID-19. Do rzecznika skarżyli się również pacjenci, którzy nie mogli się skontaktować z sanepidem.

Rzecznik interweniował również w sprawie zakazu pobytu rodzica przy dziecku, które leży w szpitalu czy w kwestii porodów rodzinnych, których na niektórych oddziałach położniczych zakazywano. 

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez Biuro Rzecznik Praw Pacjenta, rzecznik wszczął też 65 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w tym 40 postępowań dotyczyło kwestii związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM