Uczniowie klas I-III częściowo wracają do szkół. Od dziś nowe obostrzenia

W 11 województwach od poniedziałku uczniowie klas I-III szkół podstawowych rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym, część w domu, część w szkole. W pozostałych 5 województwach uczniowie klas I-III oraz uczniowie starsi mają do 2 maja przedłużoną naukę zdalną.
Zobacz wideo

Zajęcia w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego nadal w całym kraju mogą odbywać się stacjonarnie. 

Natomiast od 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Tzw. system hybrydowy, ma polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły podstawowej ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole podstawowej prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Będzie ona organizowana na wniosek rodziców.

W pięciu województwach bez zmian

W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.

Zostaje tam utrzymany obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Przedłużone zostaje do 2 maja zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej. Zawieszone jest też stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. Ponieważ 3 maja jest dniem ustawowo wolnym w praktyce zawieszenie zajęć stacjonarnych jest nie do 2 maja, tylko do 3 maja.

Wraca branża beauty

Działalność od 26 kwietnia mogą wznowić też zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Pozostałe branże na otwarcie muszą czekać. 

Co najmniej do końca majówki zamknięte pozostają hotele i obiekty noclegowe. Część z nich nie zamierza jednak stracić długiego weekendu. - Zaczynamy akcję "Otwieramy na majówkę". Stworzyliśmy specjalną ofertę przeorientowania charakteru działania tego typu obiektów na obiekty świadczące usługi paramedyczne - mówi Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy.

Zniecierpliwienie widać też wśród właścicieli restauracji i siłowni. Ci ostatni otwarcia spodziewają się dopiero w czerwcu. - To bardzo późno - mówi Sebastian Gazda z Polskiej Federacji Fitness. - Lato nie jest najlepszym momentem odmrażania dla nas, bo to jest okres, w którym nasi klienci myślą raczej, by od nas odpocząć, bo są wakacje - dodaje. Plan na odmrażanie gospodarki rząd przedstawi w tym tygodniu.

DOSTĘP PREMIUM