Resort zdrowia chce większego rygoru w szkołach. Chodzi o maseczki

Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące zasad sanitarnych w szkołach. W projekcie rozporządzenia wprowadza w szkołach obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie przerw między lekcjami oraz na świetlicach. Te zmiany miałyby też dotknąć uczelnie.
Zobacz wideo

Chodzi o przepisy w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Projekt ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Stoi za nim wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 

Ministerstwo jest zdania, że w szatniach, na świetlicach i korytarzach prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem jest większe niż na zajęciach. "Studenci oraz uczniowie mają kontakt ze zdecydowanie większą liczbą innych osób (przebywają w niehomogenicznych grupach osób), w tym w sposób utrudniający zachowanie dystansu, np. w czasie przebywania w szatniach, czy też stołówkach albo przemieszczania się między pomieszczeniami, w których odbywają się zajęcia" - ocenia ministerstwo zdrowia.

Na lekcjach i zajęciach zagrożenie jest mniejsze, bo - zdaniem resortu - biorący w nich udział stanowią wciąż tę samą grupę "co do zasady bez przemieszczania się i przy zmniejszonej liczby interakcji z innymi osobami (w niektórych podmiotach studentom i uczniom zapewniane są pojedyncze ławki)."

Opisując zmiany w przepisach ministerstwo podkreśla, że "ww. regulacje dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa nie podlegają modyfikacji w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3."

Do tej pory obowiązywała jedynie rekomendacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca zasłaniania ust i nosa. Było to zalecenie, a nie obowiązek. Poza tym na terenie szkół do noszenia maseczek byli zobowiązani opiekunowie dzieci. Mimo braku obowiązku, wielu dyrektorów szkół zalecało uczniom zakładanie masek na przerwach i w pomieszczeniach wspólnych. Zaleceniem było też unikanie kontaktowych zajęć sportowych oraz organizowanie ich na wolnym powietrzu.

W projekcie zapisano też przedłużenie do dnia 30 listopada 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z ustawy o stanie epidemii. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał tego roku. 

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM