Apel zakaźników i epidemiologów do władz o ograniczenie niezaszczepionym dostępu do miejsc publicznych

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych skierował list otwarty do: Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, Elżbiety Witek, marszałek Sejmu RP, Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP.

W treści listu apelują m.in o to można było ograniczyć dostęp do miejsc publicznych osób niezaszczepionych poprzez sprawdzenia paszportu covidowego i egzekwowanie noszenia masek w przestrzeniach zamkniętych.

"My, specjaliści chorób zakaźnych, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa, Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy od blisko dwóch lat leczymy chorych z, COVID-19, w związku z olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19, ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami, oraz niepewnością związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa apelujemy o:

1) Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy.

2) Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nie posiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.

3) Podjęcia działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami.

4) Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych."

Treść apelu poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych: prof. dr hab. Robert Flisiak - prezes, prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - wiceprezes, prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz - wiceprezes, dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk - sekretarz, dr med. Alicja Kalinowska - skarbnik, prof. dr hab. Michał Garlicki, dr hab. Jerzy Jaroszewicz, prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, prof. dr hab. Magdalena Marczyńska, dr hab. Anita Olczak, prof. dr hab. Sławomir Pancewiczm prof. dr hab. Anna Piekarska, dr hab. Katarzyna Sikorska, prof. dr hab. Krzysztof Simon, dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk.

TOK FM PREMIUM