COVID-19 na zimowiskach. Nowe wytyczne dla rodziców i organizatorów wypoczynku dla uczniów

W pięciu województwach już rozpoczęły sie ferie zimowe, a tymczasem w całej Polsce rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało specjalne wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

- Z tygodnia na tydzień podwaja się liczba infekcji. Dynamicznie rośnie liczba zleceń na badania w POZ. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w przyszłym tygodniu możemy mieć ponad 50 tysięcy zakażeń - poinformował Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Tymczasem w pięciu województwach już rozpoczęły się ferie zimowe, czas wyjazdów na zimowiska. Z tego względu zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, które mają zmniejszyć ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na zimowym wypoczynku. To tylko jeden z kilku celów procedur opisanych w wytycznych przygotowanych przez MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku;
  • zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku;
  • procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku;
  • procedury postępowania w przypadku kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

"W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych należy: niezwłocznie odizolować osobę oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki, powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka, bezzwłocznie skontaktować się z powiatowym inspektoratem sanitarnym" - poinformowano.

Ponadto uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, "co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną". Rodzice lub opiekunowie mają także zadbać o zaopatrzenia dziecka w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku i w środek antybakteryjny.

Szczegółowe informacje na temat wytycznych dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kiedy zaczynają się ferie zimowe 2022? [Terminy]

Jak widać, także w tym roku ferie zimowe upłyną pod znakiem reżimu sanitarnego. Jednak w przeciwieństwie do zeszłego roku, tym razem nie będą odbywały się w jednym terminie dla wszystkich województw. Wówczas decyzja ta była podyktowana trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Kiedy zatem zaczynają się ferie zimowe 2022? Poniżej prezentujemy terminy dla poszczególnych województw.

Ferie zimowe 2022:

  • 17 stycznia - 30 stycznia 2022 - kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
  • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r. - podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
  • 14 - 27 lutego 2022 r. - lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM