Premier powołał nową Radę ds. COVID-19. "Jest bardzo łatwo podjąć decyzje, których możemy żałować"

Dziś rozpoczynamy działalność Rady ds. COVID-19 w nowej, szerszej formule. Pandemia się zmienia, a wraz z nią ewoluują nasze główne zadania i cele, które stoją przed tym ciałem - poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Zobacz wideo

Rada ds. COVID-19 powstała w miejsce Rady Medycznej ds. COVID-19, działającej przy premierze, której zadaniem była analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych. 

14 stycznia 13 z 17 członków Rady Medycznej zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu części członków Rady napisano m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

W czasie inauguracyjnego spotkania Rady ds. COVID-19 premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że konsekwencje pandemii COVID-19 będą odczuwane nie tylko w tym roku.

- Jestem przekonany, że konsekwencje zostaną na dłużej. Mają charakter w dużym stopniu związany z medycyną, ze służbą zdrowia, ale przecież nie tylko. One mają ogromny wpływ na edukację, na funkcjonowanie gospodarki, na sprawy społeczne, na psychikę dzieci, młodzieży i dorosłych – zwracał uwagę premier.

Mówił, że to są tematy, które będą miały charakter priorytetowy. - I stąd też poszerzenie kompetencyjne całej Rady ds. COVID-19 na sugestię pana przewodniczącego prof. Andrzej Horbana, ministra Adam Niedzielskiego, ministra Waldemara Kraski – mówił Morawiecki.

Podkreślił, że sytuacja jest wyjątkowa. - Jesteśmy poddawani różnego rodzaju presjom społecznym, publicznym tych, którzy z jednej lub z drugiej strony mają taki a nie inny pogląd na to, czy należy akurat właśnie luzować różnego rodzaju obostrzenia, czy należy może postępować inaczej – zaznaczył premier.

Mówił, że w "pewnym konflikcie stoją ze sobą z jednej strony racje medyczne, racje służby zdrowia, które mają wspólny mianownik pod nazwą prawda (...), i po drugiej stronie z kolei oczekiwania, które mają wspólny mianownik o charakterze, czy pod nazwą wolność". Wyjaśnił, że w tym drugim aspekcie "ludzie uważają, że mogą po prostu robić to, co uważają za właściwe".

Morawiecki zaznaczył, że pojednanie tych dwóch wartości przyświecało rządowi od dwóch lat walki z epidemią. Jak stwierdził, dwa lata walki z koronawirusem nauczyły nas, że "nie ma i nie będzie żadnych prostych rozwiązań".

- Musimy jednocześnie adresować i jednocześnie zajmować się tematami dotyczącymi służby zdrowia i (...) zwrócić uwagę w szczególności na to, co ucierpiało, a więc wszystkie inne rodzaje zabiegów i leczenie innych chorób, które w czasie COVID-19 zeszły na drugi plan – dodał.

- Chcemy w jak najszybszy sposób, aby jednocześnie nie zapominając o wyzwaniach COVID-19, zaadresować je, zaadresować wszystkie inne choroby zgodnie z naszymi dotychczasowymi planami, uwzględniającymi walkę z chorobami serca, chorobami onkologicznymi, cukrzycą. To te główne schorzenia, które trapią polskie społeczeństwo – wskazał.

Morawiecki podkreślił, że COVID-19 odcisnął ogromne piętno na kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. - Te lockdowny, ta praca online w systemie edukacji na pewno bardzo negatywnie odłożyła się na naszych dzieciach, młodzieży, na osobach uczących się – mówił. Dlatego wyraził nadzieję, że Rada poświęci część czasu również temu zagadnieniu. - Wiadomo, że lekarstwo nie może być gorsze od choroby. Wiemy, że dzisiaj jest bardzo łatwo podjąć jakieś decyzje, których za chwilę możemy żałować – mówił.

W ocenie premiera koronawirus może zniknąć wkrótce z mediów, ale koronawirus nadal będzie dla nas wyzwaniem. - W związku z tym nie może zniknąć z horyzontalnej strategii państwa polskiego – dodał.

Nowa Rada ds. COVID-19

Do głównych zadań Rady ds. COVID-19 będzie należało dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w kraju, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii, przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia, a także opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

W skład Rady ds. COVID-19 weszli specjaliści z różnych dziedzin medycyny, ale także nauk społeczno-ekonomicznych. W obradach będą brać udział również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji.

Wśród specjalistów z dziedziny medycyny znaleźli się:

 • specjalista chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban;
 • chirurg z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Piotr Czauderna;
 • neurochirurg z CSK MSWiA dr Artur Zaczyński;
 • wakcynolog z Państwowego Zakładu Higieny dr Ewa Augustynowicz;
 • kardiolog, dyrektor Instytutu Kardiologii prof. Tomasz Hryniewiecki;
 • psychiatra, dyrektorka Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz;
 • psychiatra dziecięca z Uniwersytetu Medyczny w Katowicach prof. Małgorzata Janas-Kozik;
 • pulmonolog i mikrobiolog z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć;
 • onkolog, konsultantka mazowiecka z zakresu onkologii klinicznej dr Beata Jagielska;
 • specjalistka profilaktyki i zdrowia publicznego, zastępczyni dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie dr Magdalena Czarkowska;
 • pełnomocnik MZ ds. rehabilitacji pocovidowej ze szpitala MSWiA prof. Jan Szczegielniak;
 • anestezjolog, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka dr Marek Migdał;
 • pediatra, specjalista chorób zakaźnych i wakcynologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Leszek Szenborn;
 • specjalistka medycyny rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Katarzyna Życińska;
 • internista, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jacek Różański;
 • kierowniczka laboratorium Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu dr Ewa Leporowska;
 • specjalista ds. ratownictwa medycznego prof. Jerzy Ładny z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wśród specjalistów z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych znaleźli się:

 • socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr Marcin Zarzecki;
 • socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Michał Łuczewski;
 • statystyk i prognosta z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego dr inż. Franciszek Rakowski;
 • ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Mariusz Andrzejewski;
 • prawnik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr Krzysztof Koźmiński;
 • psycholog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr Tomasz Rowiński.

W obradach Rady ds. COVID-19 wezmą udział także minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk, główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka i główny inspektor farmaceutyczny Ewa Krajewska.

TOK FM PREMIUM