Lublin. Specjaliści pomogą nauczycielom pracować z uczniem z niepełnosprawnością. Właśnie rusza nowy projekt

W Lublinie otwarto właśnie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. To nowość, wprowadzana na razie w ramach pilotażu. Chodzi o to, by jak najlepiej przygotowywać nauczycieli do pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Pedagodzy chwalą projekt, bo - jak przyznają - czasami brakowało im takiego specjalistycznego wsparcia.
Zobacz wideo

Nowe Centrum Wspierające zostało ulokowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ulicy Hirszfelda. To zespół osób, w skład którego wchodzi m.in. ekspert do spraw edukacji włączającej, ekspert od technologii wspomagających oraz fachowcy z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej. Ich głównym zadaniem jest wsparcie nauczycieli w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym na przykład osoby słabowidzące lub z autyzmem. 

Chodzi o podpowiedź, z jakich podręczników korzystać, jak dobrać programy nauczania czy skuteczne metody pracy. Eksperci będą też prowadzić lekcje otwarte, by pokazywać w praktyce, jak pracować z uczniem z trudnościami. Dodatkowo przewidziane są również indywidualne konsultacje czy organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli z danej szkoły, ale też rodziców. Oprócz tego - w ramach Centrum uruchomiono wypożyczalnię sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Są to na przykład pomoce logopedyczne, których w wielu szkołach brakuje. 

Cały projekt ma na razie charakter pilotażowy. Z pomocy Centrum korzystać będzie sześć wytypowanych placówek: 

  • Przedszkole nr 32 w Lublinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie,
  • XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,
  • Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie.

- Chcemy być instytucją wspierającą dla nauczycieli z tych sześciu dedykowanych nam placówek. W planach mamy między innymi konsultacje dla rodziców, dla uczniów, lekcje otwarte czy doradztwo dla nauczycieli - mówi dyrektor Iwona Majewska, odpowiedzialna za powstanie Centrum Wspierającego. Podaje też przykłady spraw, z którymi już zgłaszają się nauczyciele. - Każde dziecko z orzeczeniem musi mieć napisany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (tzw. IPET). Od tego zaczyna się pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością. I bardzo wielu nauczycieli chciałoby, aby im podpowiedzieć, zobaczyć, przyjrzeć się, czy dobrze [ten program] robią - tłumaczy dyrektorka.

Wcześniej kadra nie miała specjalnego przygotowania

Miasto Lublin otrzymało na realizację tego zadania prawie 1 mln zł dofinansowania (100 procent) ze środków zewnętrznych, z Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Specjaliści z Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Lublinie będą kształcić nauczycieli z sześciu szkół ogólnodostępnych po to, aby dzieci, które dziś są w tych placówkach, mogły mieć świadczenia edukacyjne na jeszcze wyższym poziomie - mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. - Bo często jest tak, że rodzice podejmują decyzję, że ich dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mają iść do szkoły ogólnodostępnej, ale w tych szkołach nie ma tak wybitnych fachowców, z takim wielkim doświadczeniem, jak kadra choćby z tego lubelskiego ośrodka - dodaje.

- Edukacja włączająca jest dla nas marzeniem i wektorem. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczyło się właśnie w szkołach ogólnodostępnych. Takie są też oczekiwania rodziców. A kadra naszych szkół nie była w szczególny sposób przygotowana do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dlatego z dużą radością i nadzieją rozpoczynamy ten projekt - przekonuje wiceprezydent Lublina Mariusz Banach.

Słowa wiceprezydenta potwierdza wicedyrektorka XXIV LO z Lublina Iwona Lipiec. - Tak naprawdę my, nauczyciele szkół ogólnodostępnych, do tej pory dochodziliśmy sami do wiedzy, jak pracować z takim uczniem. Nie jesteśmy pedagogami specjalnymi. Brakowało nam właśnie takiego specjalistycznego wsparcia, a więc szkoleń, konsultacji, warsztatów. I teraz mamy mieć taką możliwość - komentuje. W jej liceum jest kilkoro uczniów z orzeczeniami.

Najpierw pilotaż, potem rekomendacje

Lubelski ośrodek ma działać w ramach pilotażu na razie przez półtora roku - do czerwca 2023 roku. - Ma to zaowocować wypracowaniem rekomendacji, które posłużą do udoskonalania naszego systemu edukacji tak, aby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogły być lepiej rozumiane przez kadrę pedagogiczną w szkołach ogólnodostępnych - mówi Tomasz Pitucha, zastępca dyrektora Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Podobne ośrodki powstaną w ramach pilotażu także w 23 innych miejscach w Polsce, w tym trzy na Lubelszczyźnie.

DOSTĘP PREMIUM