Jak napisać odwołanie, gdy dziecko nie dostało się do przedszkola? [Wzór]

W wielu miejscach w Polsce rekrutacja zasadnicza do przedszkoli publicznych zakończyła się i wkrótce rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Poniżej podpowiadamy, kiedy rodzice, których dzieci nie dostały się do wybranych placówek, mogą odwołać się od negatywnej decyzji oraz jak powinno wyglądać pismo, które należy w tej sprawie przygotować.
Zobacz wideo

Rekrutacja zasadnicza do przedszkoli w Polsce w wielu miejscach już się zakończyła, jednak proces wyboru placówki wciąż trwa. Przed nami jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Co należy o niej wiedzieć? 

Rekrutacja i odwołanie do przedszkola - na czym polegają?

Otóż prawo oświatowe dokładnie określa, kryteria, które są brane pod uwagę podczas przyjmowania dzieci do przedszkoli państwowych. Należą do nich m.in.: 

 • wielodzietność rodziny, z której dziecko pochodzi, 
 • niepełnosprawność dziecka, 
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, 
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców 
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Jednocześnie, jeśli różne dzieci uzyskują taką samą liczbę punktów, to brane są pod uwagę dodatkowe kryteria, m.in.: 

 • zatrudnienie rodziców, 
 • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do wybranej placówki, 
 • zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystania przez nie z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków powyżej 8 godzin dziennie,
 • płacenie podatków w gminie, która jest organem prowadzącym przedszkole.

W momencie, gdy zostają opublikowane pełne listy przyjętych i nieprzyjętych do placówki, zaczyna się procedura odwoławcza. 

Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do przedszkola. Na czym polega procedura odwoławcza?

W przypadku, gdy dziecko nie dostanie się do wybranej placówki, odwołanie do przedszkola, jest jedyną szansą na uzyskanie miejsca w placówce. Warto jednak trzymać się terminów, które mogą się różnić w zależności od gminy.

Najczęściej po publikacji list, rodzice mają 7 dni na wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do wybranej placówki. W ciągu kolejnego tygodnia powinni taką informację otrzymać. Wówczas na podstawie uzyskanej odpowiedzi, mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji do dyrektora placówki. Dyrekcja w ciągu kolejnych 7 dni powinna rozpatrzyć złożony wniosek rodziców. 

Odwołanie do przedszkola - wzór pisma

 Przygotowane pismo powinno wyglądać podobnie do tego: 

…………………….....................

(Miejscowość, data)

……………………………………

……………………………………

(Imię i nazwisko rodzica, adres, tel.)

Do Dyrektora  Przedszkola ……………………………………

ODWOŁANIE 

W związku z otrzymaną w dniu .......... niesatysfakcjonującą nas decyzją o nieprzyjęciu naszego dziecka ........................(imię i nazwisko dziecka, PESEL) do .....................(nazwa przedszkola) z powodu uzyskania niewystarczającej liczby punktów, odwołuję się od powyższej decyzji. 

Uzasadnienie (tu należy wpisać 2-3 argumenty, choćby z listy wymienionych poniżej). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku. 

............................

(czytelny podpis rodziców).

Jakich argumentów warto użyć odwołując się?

Jakich argumentów warto użyć odwołując się? Najlepiej zgodnych z rzeczywistością, czyli na przykład warto napisać, że: 

 • nie ma się kto dzieckiem zajmować, w godzinach pracy rodziców,
 • sytuacja finansowa rodziców nie pozwala na zatrudnienie opiekunki,
 • sytuacja finansowa rodziców nie daje szansy na zapisanie dziecka do przedszkola prywatnego,
 • zmieniła się sytuacja w rodzinie, bo np. matka wróciła do pracy, lub rodzice dziecka się rozstali, 
 • dziecko nie ma w ogóle albo w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania, babć czy dziadków, którzy mogliby się dzieckiem zajmować, 
 • pojawiło się w rodzinie kolejne dziecko, któremu trzeba poświęcić dużo więcej uwagi.

Źródło: edziecko.pl/ infor.pl.

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM