Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka obcego. CKE opublikowała arkusze [ARKUSZE]

Zakończył się egzamin ósmoklasisty 2023 z języka obcego - trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej. CKE opublikowała arkusze.
Zobacz wideo

 

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka obcego rozpoczął się w czwartek o godz. 9.00. Trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik po zakończeniu egzaminu przekazał PAP, że przebiegł on spokojnie.

Egzamin ósmoklasisty 2023. CKE opublikowała arkusze egzaminu z języka angielskiego

>>> Oto arkusz egzaminacyjny 2023 z języka angielskiego <<< 

>>> Oto arkusz egzaminacyjny 2023 z języka niemieckiego <<<

>>> Oto arkusz egzaminacyjny 2023 z języka hiszpańskiego<<<

>>> Oto arkusz egzaminacyjny 2023 z języka francuskiego <<<

>>> Oto arkusz egzaminacyjny 2023 z języka włoskiego <<<

>>> Oto arkusz egzaminacyjny 2023 z języka rosyjskiego <<<

Egzamin ósmoklasisty 2023 - zasady

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu odbył się egzamin z języka polskiego, w drugim – z matematyki, w trzecim – z wybranego języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu przystąpiło ok. 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w całym kraju, a także ok. 14,5 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów - 97,8 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Spośród obywateli Ukrainy największa grupa - 73,0 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 25,9 proc. uczniów obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 1,1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów obywateli Ukrainy.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają za kilka tygodni

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia w rekrutacji  – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

TOK FM PREMIUM