Rozwód krok po kroku. Jak złożyć pozew i wziąć rozwód?

Rozwód to trudny i stresujący, ale często konieczny krok w życiu osobistym. Aby postępowanie procesowe przebiegło sprawnie, warto wiedzieć wcześniej, jak wygląda rozwód krok po kroku i jak złożyć pozew oraz jakie dokumenty są potrzebne do rozprawy rozwodowej.
Zobacz wideo

Jeśli podejmiesz decyzję o rozwodzie, pierwszym krokiem do nowego życia powinna być wizyta u adwokata i przygotowanie pozwu rozwodowego, w którym należy określić przyczynę rozpadu małżeństwa. Pozew to pismo procesowe, którego forma i treść mają ściśle określone wymogi, musi zawierać:

 • dane osobowe obu stron (imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania),
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego pozew jest skierowany,
 • wskazanie na rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie,
 • żądania powoda, czyli osoby składającej pozew,
 • uzasadnienie pozwu, czyli wskazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
 • wymagane i niezbędne załączniki do pozwu o rozwód,
 • podpis powoda lub jego pełnomocnika.

Jakie inne dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Dokumenty wymagane:

 • odpis aktu małżeństwa
 • odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeśli rozwodzący się mają dzieci)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych,
 • jeśli zawarliście małżeńską umowę majątkową, to należy dołączyć jej odpis.

Jeżeli jesteście rodzicami, konieczne jest przedstawienie wysokości zarobków, dlatego warto wcześniej przygotować:

 • kopię PIT-11 za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o zarobkach za okres ostatnich sześciu miesięcy.

Dokumenty dodatkowe, które pomogą rozstrzygnąć sprawę po myśli składającego pozew to m.in:

 • faktury czy rachunki, którymi można udowodnić koszty zakupów np. odzieży dla dziecka,
 • dokumenty medyczne, które wskazują na stan zdrowia osoby zakładającej sprawę.

Rozwód krok po kroku. Jak złożyć pozew i wziąć rozwód?

Po napisaniu pozwu i przygotowaniu dokumentów następne kroki to:

 • Założenie sprawy w odpowiednim sądzie. 
 • Ewentualne usunięcie braków formalnych w pozwie.
 • Uiszczenie opłaty sądowej.
 • Rozprawa rozwodowa.
 • Postępowanie dowodowe.
 • Orzeczenie rozwodu. 
 • Uprawomocnienie wyroku. 

Formalności związane z pozwem rozwodowym. Który sąd jest właściwy?

Rozwodem zajmie się sąd właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron postępowania, jeśli jeden małżonek cały czas mieszka w tym okręgu. Jeśli nie - to sprawy odbywać się będą w sądzie miejsca zamieszkania pozwanego. Natomiast, gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego, pozew należy złożyć w swoim okręgu. 

Pozew składa się osobiście w sądowym biurze podawczym. Można go też wysłać listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Do sądu należy złożyć pozew rozwodowy i odpis pozwu rozwodowego wraz z załącznikami, następnie sąd wysyła pismo do drugiego małżonka.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa i postępowanie dowodowe?

Podczas pierwszej sprawy rozwodowej sąd wypytuje o stanowisko małżonków dotyczące decyzji o rozwodzie. Jeśli małżonkowie są zgodni we wszystkich kwestiach związanych z rozwodem, postępowanie może zakończyć się już po pierwszej rozprawie.

Jednak, gdy któryś z małżonków składa wniosek o orzeczenie o winie drugiego małżonka lub ma odmienne stanowisko np. w sprawie władzy rodzicielskiej, sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie rozwodowe, w trakcie którego strony będą mogły przedstawić dowody, które mają pomóc w ustaleniu ich stanowiska.

Mogą to być dokumenty, przesłuchanie świadków lub opinie biegłych. Sąd może również przesłuchać małżonków. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd daje stronom możliwość wypowiedzenia się w sprawie.

Kolejnym i ostatnim etapem jest orzeczenie sądowe o rozwiązaniu małżeństwa. Taki wyrok jest odczytywany na posiedzeniu jawnym. Jeśli strony nie są zadowolone, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku mają możliwość złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Od otrzymania wyroku z uzasadnieniem jest 14 dni na złożenie apelacji do sądu odwoławczego. W sytuacji, gdy strony nie wniosą o uzasadnienie wyroku, ani później apelacji, wyrok staje się prawomocny. 

Źródło: szantar.pl/ rozwodzina.pl / poznanrozwod.pl/

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

TOK FM PREMIUM