Badania okresowe 2023. Przypominamy, co się zmieniło od 1 lipca

Badania okresowe 2023. 1 lipca wrócił obowiązek wykonywania obowiązkowych badań okresowych przez pracowników. Jakie są nowe zasady wykonywania badań, związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo

W związku z odwołaniem stanu zagrożenie epidemicznego związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, 1 lipca 2023 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. Oznacza to wprowadzenie wielu zmian m.in. dla pracowników, gdyż na przykład wróciły wynikające z Kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich.

Badania okresowe 2023 - aktualne zasady

Decyzja  o odwołaniu stanu zagrożenie epidemicznego została podjęta na podstawie wniosku Głównego Inspektora Sanitarnego, który uznał, że obecna sytuacja epidemiologiczna jest na tyle stabilna, że nie ma potrzeby dalszego utrzymywania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. 

W związku z odwołaniem epidemii powróciły wszystkie obowiązki pracodawców i pracowników wynikające z Kodeksu pracy, w tym obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom badań lekarskich w terminie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie, jeżeli w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego badanie wstępne, lub kontrolne pracownika przeprowadził i wydał orzeczenie lekarskie inny lekarz niż lekarz medycyny pracy, to takie orzeczenie lekarskie traci moc po upływie 180 dni od dnia 1 lipca 2023 r.

Badania okresowe 2023 - najważniejsze informacje 

Zgodnie z Kodeksem pracy, wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie każdorazowo przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby rozpoczynające pracę w nowej firmie, 
  • pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. 

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają:

  • osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu/wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym samym pracodawcą;
  • osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu/wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. 

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

TOK FM PREMIUM