Bydgoszcz. Ponad milion na edukację włączającą. "Szkoła powinna umieć pomóc"

W Bydgoszczy ruszyła kampania społeczna "Szkoła równych szans, dla wszystkich", promująca tzw. edukację włączającą. - Chodzi o to, by dzieci z niepełnosprawnościami mogły uczyć się zarówno w placówkach specjalnych, jak i masowych, a my musimy zrobić wszystko by im pomóc - mówią nam pedagodzy.
Zobacz wideo

Kampania społeczna "Szkoła równych szans, dla wszystkich" jest elementem pilotażowego, ogólnopolskiego programu promującego edukację włączającą. W całym kraju biorą w nim udział 23 placówki, które pełnią rolę Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej. - W naszym mieście do pilotażu przystąpił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 - informuje wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. - Otrzymał on 1,3 miliona złotych dofinansowania i ma wspierać inne szkoły i przedszkola w zakresie diagnozowania potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, szkolenia nauczycieli, prowadzenia zajęć otwartych czy zakupu pomocy dydaktycznych - dodaje.

Przybywa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Z roku na rok przybywa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zdecydowana większość z nich uczy się w szkołach ogólnodostępnych. Są to np. uczniowie ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. - Szkoła powinna umieć im pomóc - przekonuje dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 Alicja Kruzel. - Nauczyciele muszą być przygotowani do nauki i wspierania takich dzieci - dodaje.

W ramach pilotażu ośrodek wspiera w sumie osiem bydgoskich placówek: dwa przedszkola, trzy szkoły podstawowe oraz trzy szkoły ponadpodstawowe. - Jesteśmy od konsultacji i porad, robimy szkolenia oraz spotkania. Mamy podpisane porozumienia z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, więc jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - mówi nauczyciel Krzysztof Nowaczyk. - Mamy też teraz całą masę dzieci z Ukrainy, więc kwestia bariery językowej to też jest problem i też za chwilę będzie on leżał na naszych barkach - dodaje pedagog.

Wsparcie od najmłodszych lat

Nauczyciele w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych mają największy problem z połączeniem nauki dzieci zdrowych i tych z niepełnosprawnością intelektualną. - Jest coraz więcej dzieci z orzeczeniami i tak naprawdę nasi nauczyciele nie mają kwalifikacji do nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bo są dydaktykami - wyjaśnia dyrektorka Przedszkola nr 11 Ilona Klinikowska. - Dlatego tutaj czerpiemy bardzo dużo z doświadczeń pedagogów specjalnych - dodaje.

O tym, jak ważne jest wsparcie specjalistów, mówi nam też Wioleta Hermanowska, dyrektorka Przedszkola nr 20, które także bierze udział w ogólnopolskim pilotażu. - U mnie w przedszkolu jest dwoje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jedno ze spektrum autyzmu i drugie niedowidzące. Nasi nauczyciele muszą zdobywać wiedzę i umiejętności, by te maluchy otaczać jak najlepszym wsparciem. Dla mnie najcenniejszym efektem tej współpracy jest masa szkoleń, którymi zostały objęte nasze nauczycielki - cieszy się dyrektorka.

Piknik promujący szkołę równych szans

W środę na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego nr 3 przy ulicy Granicznej 12 odbył się piknik promujący kampanię "Szkoła równych szans, dla wszystkich". Wzięły w nim udział wszystkie placówki, które ośrodek wspiera. - Celem jest spotkanie się dzieci na różnym etapie edukacji i z różnymi niepełnosprawnościami - mówi Aleksandra Kotecka, liderka Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej. - Dużą rolę będą odgrywali wolontariusze ze szkół średnich, którzy będą pomagać dzieciom. Mamy nadzieję, że w ten sposób nabędą wrażliwości. Chcemy pokazać, że jest możliwość edukacji włączającej i szkoła jest dla wszystkich - dodaje pedagożka.

Pilotażowy program edukacji włączającej potrwa jeszcze rok. Po jego zakończeniu, w planach jest objęciem specjalistycznym wsparciem wszystkich szkół i przedszkoli w Bydgoszczy.

TOK FM PREMIUM