"Czasami włosy dęba stają, jak czytam akta". W Bydgoszczy szukają ławników. "Najczęściej zgłaszają się seniorzy"

- Najtrudniejsze są sprawy dotyczące dzieci - mówi pani Anna, ławniczka w Wydziale Rodzinnym. W Bydgoszczy rozpoczęła się rekrutacja na ławników sądowych na lata 2024-2027. Kandydatury - do końca czerwca - mogą zgłaszać między innymi stowarzyszenia i organizacje społeczne.
Zobacz wideo

Ławnicy biorą udział w orzekaniu w sądach rejonowych i okręgowych, zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych w pierwszej instancji. Procedura ich wyborów przeprowadzana jest raz na cztery lata. Obecna kadencja kończy się 31 grudnia 2023 roku.

W Bydgoszczy urzędnicy czekają na chętnych w sali im. Łochowskiego przy ulicy Jezuickiej 2. W pierwszy dzień rekrutacji spotykamy tu panią Annę z Osowej Góry, która jest ławnikiem w Wydziale Cywilnym Rodzinnym i chce nim być także w kolejnej kadencji na lata 2024-2027. - Lubię wyjść z domu. Jestem zainteresowana sprawami społecznymi, chociaż względy finansowe też mają znaczenie. Z koleżanką ławniczką jestem zaprzyjaźniona, a sędzia też jest bardzo miła - mówi nam z przekonaniem.

Do tej pory brała udział w rozprawach 2-3 razy w miesiącu. - Czytam akta i są one naprawdę różne. Teraz to już się przyzwyczaiłam, ale na początku włosy mi dęba stawały, jakie ludzie mają historie - opowiada. - Biorę udział w sprawach rozwodowych i dotyczących podziału majątku. Najtrudniejsze są jednak sprawy dotyczące opieki nad dziećmi. Oczywiście rozpatruje je przede wszystkim sędzia, ale nas też pyta o zdanie - dodaje.

Kto może zostać ławnikiem?

W Bydgoszczy - na nową kadencję - potrzebnych jest łącznie 170 osób. - Do Sądu Rejonowego mamy zapotrzebowanie na 56 osób, w tym 46 osób do Wydziału Pracy, natomiast Sąd Okręgowy wystosował zapotrzebowanie na 109 osób, ale do Wydziału Pracy nie potrzebuje nikogo - wylicza Romuald Zajączkowski, przewodniczący zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Bydgoszczy. - W poprzednich latach nie mieliśmy kompletu. W tym roku również nie spodziewamy się natłoku chętnych - przewiduje nasz rozmówca.

Ławnikiem może zostać osoba niekarana, o nieposzlakowanej opinii, która ukończyła 30. rok życia, ale ma nie więcej niż 70 lat. Musi mieć wykształcenie minimum średnie. Kandydaturę mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, ale z wyłączeniem partii politycznych. Kandydat może też zebrać podpisy 50 osób, które go popierają i mają czynne prawo wyborcze.

Ławnikami nie mogą z kolei być m.in. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu, województwa.

Ławników ostatecznie wybierze Rada Miasta Bydgoszczy, która ma to czas do końca października 2023 roku. Później, do 31 grudnia 2023 roku, prezes właściwego sądu wręczy ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbierze od nich ślubowanie, wyda legitymację oraz wpisze ich na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania.

Ile zarabia ławnik?

Za dzień pracy na sali sądowej ławnik otrzymuje 2,64 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego, czyli aktualnie niecałe 130 złotych brutto. Przysługuje mu również zwrot na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w wysokości 0,25 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego. - Myślę, że względy finansowe mają znaczenie przy rekrutacji. Stawka nie jest oszałamiająca - ocenia Zajączkowski. - Najczęściej zgłaszają się seniorzy lub osoby, które nie pracują. Ewentualnie są to osoby, które mają swoją działalność gospodarczą, umożliwiającą im branie czynnego udziału w posiedzeniach sądu - dodaje nasz rozmówca.

W Bydgoszczy wnioski przyjmowane są do 30 czerwca, w sali im. Łochowskiego przy ulicy Jezuickiej 2, w godzinach pracy urzędu miasta.

TOK FM PREMIUM