Trzy dodatkowe świadczenia dla górników. "Inflacja plus jeden punkt procentowy"

W pierwszym półroczu górnicy pracujący w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) otrzymają trzy jednorazowe świadczenia. W poniedziałek związki zawodowe porozumiały się w tej sprawie z zarządem spółki.
Zobacz wideo

Wysokość podwyżek w Polskiej Grupie Górniczej została ustalona w połowie lutego, a wynika z aneksu do umowy społecznej dotyczącej tempa i zasad wygaszania górnictwa. - Mamy zagwarantowany wzrost o inflację plus jeden punkt procentowy - przypomina szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek.

Przeciętne wynagrodzenie w trzech spółkach węglowych objętych systemem publicznego wsparcia (PGG, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj) rośnie więc w tym roku o 15,4 proc.

Strony ustaliły, że pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymają trzykrotnie - dodatkowo - kwotę 2670 zł brutto, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla i inni pracownicy fizyczni zatrudnieni na powierzchni otrzymają 2170 zł brutto, zaś pracownicy administracji - 1670 zł brutto. Wypłaty będą realizowane 10 marca, 10 maja i 10 lipca. "Jednorazówki" będą wliczane do podstawy ustalania innych świadczeń, m.in. nagród barbórkowych i tzw. czternastki.

Średnie wynagrodzenie w PGG - po podwyżce - wyniesie 12 107 zł brutto. W drugim półroczu spółka ma wdrożyć jednolity system wynagradzania.

W spółkach górniczych nieobjętych systemem publicznego wsparcia - czyli w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz Lubelskim Węglu Bogdanka - już wcześniej zawarto podobne porozumienia dotyczące wzrostu wynagrodzeń.

Przypomnijmy, wspomniana umowa dotycząca wygaszania górnictwa została zawarta w maju 2021 roku. Zakłada wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r., pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.

TOK FM PREMIUM