UNICEF daje miliony na pomoc dziecięcym uchodźcom. "To pieniądze z zewnątrz. Nie obciążamy polskiego podatnika"

Anna Gmiterek-Zabłocka
Edukacja, pomoc psychologiczna, pomoc medyczna czy rzeczowa. W grę wchodzą również stypendia dla małych Ukrainek i Ukraińców - na te cele mają pójść pieniądze, które Lublinowi przekaże UNICEF. To pomoc dla dziecięcych uchodźców z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, dotarły właśnie tu.

UNICEF, czyli międzynarodowa organizacja działająca na rzecz dzieci, szacuje, że w obliczu wojny pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 5 milionów małych Ukrainek i Ukraińców. 

W lubelskich szkołach uczy się około dwóch tysięcy uczniów z Ukrainy. Część dzieci nie trafiło do polskich szkół, zamiast tego uczyło się online, ich rodzice wierzyli, że wojna szybko się skończy. Tak się jednak nie dzieje i dlatego już od września uczniów w szkołach Lublina, zgodnie z szacunkami miasta, może być nawet dwa razy więcej. 

Działania wakacyjne i pomoc od września

Rodzinom, które dotarły do Polski, niejednokrotnie brakuje pieniędzy na życie. Zwłaszcza, gdy są to rodziny z chorymi czy niepełnosprawnymi maluchami. Mamy nie mogą pracować i nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiedniego wsparcia. Stąd m.in. wsparcie ze strony UNICEF.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał właśnie umowę ramową z Rashedem Mustafą Sarwarem, koordynatorem UNICEF do spraw sytuacji kryzysowych na rzecz uchodźców w Polsce. Umowa zakłada szerokie wsparcie finansowe - na początek UNICEF przekazuje Lublinowi 25 mln zł. - Ale pieniędzy może być więcej - mówi koordynator UNICEF. Są to środki m.in. na zagospodarowanie dzieciom z Ukrainy czasu wakacji, ale również na kwestie edukacji, która wróci we wrześniu. 

Podpisanie porozumienia między Lublinem a UNICEFPodpisanie porozumienia między Lublinem a UNICEF Fot. Anna Gmiterek-Zabłocka/Radio TOK FM

- Lublin znalazł się na pierwszej linii frontu tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, ze względu na swoje położenie blisko granicy. Teraz będziemy starać się zapewnić jeszcze większą pomoc dla dzieci z Ukrainy. Chodzi o pomoc edukacyjną i psychologiczną od września, ale również o działania wakacyjne - mówił w Lublinie Rashed Mustaf Sarwar.

Zorganizowane zostaną choćby kolonie letnie. - Mówimy również m.in. o wyposażeniu szkół w sprzęt sportowy, który będzie służył zarówno ukraińskim, jak i polskim dzieciom. W grę wchodzą również dodatkowe pracownie komputerowe w szkołach. Mówimy też o remontach, które mają umożliwić poszerzenie skali funkcjonowania szkół. Rozmawiamy także o doposażeniu gabinetów pielęgniarskich w szkołach, ale również o rozszerzeniu pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy - mówi Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin.

W ramach umowy z UNICEF przygotowywany jest również program stypendialny dla uczniów z Ukrainy. Szczegóły są dopiero ustalane. - Staramy się pozyskiwać środki z międzynarodowych instytucji i fundacji. To pieniądze z zewnątrz, a to oznacza, że nie można mówić, że obciążamy pomocą polskiego podatnika. Korzystamy z pomocy międzynarodowej i ta pomoc będzie służyła i ukraińskim, i polskim dzieciom - podkreśla prezydent Lublina. 

Porozumienie z UNICEF przewiduje także wyposażenie szpitalnych oddziałów dla dzieci w nowoczesny sprzęt medyczny. Chodzi o to, by szpitale mogły się zajmować - być może na większą skalę niż do tej pory - leczeniem rannych dzieci z Ukrainy. Takie przypadki już były - choćby w lubelskiej Klinice Okulistyki, gdzie zoperowano 7-letnią Darynę z Kijowa. 

- Od września przewidujemy też zatrudnienie w lubelskich szkołach asystentów międzykulturowych. To będzie nowość. Będą to nauczyciele, którzy wesprą polskich nauczycieli, ale też ukraińskich uczniów. To dodatkowe wsparcie. Do tej pory zatrudnialiśmy już w szkołach nauczycielki z Ukrainy, teraz dodatkowo dojdą nam asystenci międzykulturowi - mówi Krzysztof Stanowski. 

W ramach porozumienia stworzone będą również Miejsca Aktywności Lokalnej. Mają się tu odbywać m.in. sesje psychoedukacyjne dotyczące umiejętności rodzicielskich oraz adaptacji kulturowej dla matek i opiekunów ukraińskich dzieci.

- Wspólna inicjatywa z UNICEF daje szansę na lepszą aklimatyzację i zminimalizowanie, na ile to możliwe, traumy spowodowanej wojną - dodaje prezydent Lublina.

TOK FM PREMIUM