W Łodzi aleja Włókniarek zamiast Jana Pawła II? Jest petycja w tej sprawie. "Łódź to nie 'Barka'"

Działacze partii Zieloni w Łodzi chcą zmiany nazwy ulicy Jana Pawła II i usunięcia papieża jako patrona jednej ze szkół. Złożyli w tej sprawie petycję, którą przekazali władzom miasta i Radzie Miejskiej. Tymczasem przewodniczący łódzkiej rady odradza działanie pod wpływem emocji.

Do Łodzi przyjechała posłanka Klaudia Jachira, która wsparła działalność lokalnych działaczy z Partii Zieloni. Razem z Magdaleną Gałkiewicz i Kubą Bilskim, którzy są współprzewodniczącymi łódzkiego odłamu partii, złożyli petycję. Jest ona skierowana do łódzkich urzędników, w tym do prezydent Łodzi oraz przewodniczącego Rady Miejskiej. Politycy żądają w niej zmiany nazwy alei Jana Pawła II i zmiany patrona Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II. - Domagamy się tego w związku z ujawnieniem raportu o czynach pedofilskich w Kościele, o których wiedział papież Polak i nic z tym nie robił. Chcemy, żeby ulicę nazwaną imieniem Jana Pawła II zastąpić nazwą aleja Włókniarek lub Praw Kobiet – mówiła Magdalena Gałkiewicz.

- Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy szkoły powinny mieć jako patronów osoby, które chroniły przestępców. Może trzeba pójść w innym kierunku W przypadku szkoły rekomendujemy wyłonienie nowej patronki w drodze referendum przeprowadzonego wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców – podkreślała posłanka Partii Zieloni Klaudia Jachira. 

Partia Zieloni z Łodzi apeluje o usunięcie imienia Jana Pawła II z przestrzeni publicznej. Na zdjęciu: Magdalena Gałkiewicz, posłanka Klaudia Jachira, Kuba BilskiPartia Zieloni z Łodzi apeluje o usunięcie imienia Jana Pawła II z przestrzeni publicznej. Na zdjęciu: Magdalena Gałkiewicz, posłanka Klaudia Jachira, Kuba Bilski udostępnione przez Partię Zieloni w Łodzi

Patronów szkół i ulic zatwierdzają radni. Propozycje wcześniej są szczegółowo analizowane. - Nadawanie imion jest debatą publiczną. Patroni szkół są proponowani we wniosku danej placówki. Wcześniej w szkole jest debata, w której uczestniczą rodzice, nauczyciele i uczniowie – wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski z Nowoczesnej i dodaje: Teraz jest czas, w którym wykorzystuje się Jana Pawła II do wojny politycznej. Jako samorząd nie będziemy w tę walkę wchodzić i nie będziemy sami oceniać.

Co znaczy „#odjaniepawlić Łódź" ?

Partia Zieloni zorganizowała konferencję prasową pod hasłem "#odjaniepawlić Łódź". Jan Paweł II stał się instrumentem politycznym i elementem kampanii wyborczej. Radni z Łodzi chcą żeby, gdy opadną emocję, sprawę zbadali historycy i prawnicy. - Jeśli mielibyśmy podejmować jakieś kroki, to najpierw powinny zostać przedstawione dokumenty. Jestem pewien, że osoba Jana Pawła II jest tak zakorzeniona w naszej mentalności, że to będzie długotrwały proces dochodzenia do prawdy. Może się okazać, że nie jest to czarno-białe, a szare – dodaje przewodniczący łódzkiej rady.

Przede wszystkim jednak - jak twierdzi Gołaszewski - w tej sprawie powinien zabrać głos Kościół. Osoby duchowne odgrywały ważne role w społeczeństwie i kulturze. Ze względu na swoje dokonania dla społeczności zostały docenione m.in. jako patroni ulic, szkół czy innych instytucji. - Jan Paweł II miał wiele zasług. Samo pojęcie "odjaniepawlić Łódź" jest według mnie nietrafione i niestosowne - mówi Gołaszewski.

Nie chcą religii w szkołach

Partia Zieloni w swoich postulatach idzie jeszcze dalej. W petycji pisze o przestrzeganiu prawa w zakresie zapisywania dzieci na lekcje religii. - Chodzi o to, aby włodarze upewnili się, że każda szkoła organizuje lekcje religii, tylko i wyłącznie na wniosek rodziców lub uczniów i włączając tylko te osoby, które się na te lekcje bezpośrednio zapisały. W większości szkół widzimy, że lekcje religii są z założenia wpisane w plan, a uczniowie i uczennice muszą się wypisać z tych zajęć – dodaje Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.

Lewicowi działacze domagają się również zobowiązania dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarządzanych przez miasto, aby lekcje religii odbywały się jedynie na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w każdej grupie lub klasie w każdym dniu.

TOK FM PREMIUM