Warszawa. Radni podnieśli ceny za pobyt w izbie wytrzeźwień

Rada Warszawy przegłosowała podniesienie stawki za pobyt w stołecznej izby wytrzeźwień. Wcześniej doba przy Kolskiej kosztowała 316 zł, teraz 27 złotych więcej. To druga podwyżka w ciągu ostatnich miesięcy.

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych przy ulicy Kolskiej pomaga osobom uzależnionym od alkoholu - prowadzi działania terapeutyczne, profilaktyczne, ale też motywuje osoby zmagające się z nałogiem do zmiany nawyków i stylu życia. Na Kolską trafiają też osoby, które są zatrzymywane przez patrole policji i straży miejskiej - i które niejednokrotnie w związku ze złamaniem prawa - muszą oczekiwać na czynności prawne w izbie wytrzeźwień.

Jednym z zadań ośrodka jest udzielanie osobom nietrzeźwym świadczeń higieniczno-sanitarnych i lekarskich oraz pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Koszty rosną

W październiku zeszłego roku - decyzją radnych miasta - stawka została podniesiona z 316 zł na 326 zł. Teraz radni podjęli drugą decyzję i zaplanowano kolejną podwyżkę stawek za przyjmowanie osób nietrzeźwych. Wzrosła ona z 326 zł za dobę na 343 zł.

Ta opłata dotyczy osób, które trafiają do izby na jedną dobę. Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób w tzw. ciągach alkoholowych. Tam koszty są już znacznie wyższe. "W zakresie kosztu pobytu osoby przyjętej do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych proponuje się stawkę odpłatności na poziomie 470 zł i 420 zł za jedną dobę, w zależności od standardu pokoju (pokój 1-osobowy lub pokój 2-osobowy)" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, którego autorem jest Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Uchwałę rady miasta poparła większość radnych. 49 było za, 9 wstrzymało się od głosu, a jedna osoba była przeciwna. Uchwała wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

TOK FM PREMIUM